Industrikonsernet Lyse og investeringsselskapet ProVenture går sammen inn med 15 millioner kroner for videre utvikling av det unge teknologiselskapet InfoTiles.

InfoTiles har som målsetning å skape smartere og mer bærekraftige byer ved å hente inn og analysere data.

- Vi ser stort potensial i selskapets løsninger for å håndtere konsekvensene av klimaendringene og ser frem til å følge dem aktivt videre fra eiersiden. InfoTiles har kompetanse og plattformen på plass til å kunne bli en svært sterk aktør innen sitt segment sier leder av Lyse Investeringer, Ørjan Aukland.

InfoTiles leverer en prisvinnende løsning som utveksler data på tvers av sensorer, vedlikeholdssystemer, åpne datakilder, kontrollsystemer og mer, som muliggjør sanntidsanalyse og modellering. Selskapet samler blant annet inn data ved hjelp av sensorer i vann- og avløpskummer. Løsningen er spesifikt knyttet til vann og avløp-relaterte utfordringer som overvann, overløp, lekkasjedeteksjon, vannkvalitet, stigende havnivå og flom.

- Vi er svært glade for å få Lyse og ProVenture inn på eiersiden. De har kompetanse og erfaring som vil være svært nyttig for å løfte selskapet internasjonalt i tråd med våre vekstambisjoner, sier medgründer og daglig leder Johnny Alexander Gunneng i InfoTiles.

Ved hjelp av partnere over hele landet har Lyses datterselskap Altibox bygget opp et landsomfattende sensornettverk. En av tjenestene her er varsel om glatte gang- og sykkelveier: «Føre var», som Altibox og InfoTiles har utviklet sammen.

- Samarbeidet med InfoTiles gjør det mulig å få frem enda flere innbyggervennlige løsninger, sier prosjektleder for sensortjenester i Altibox, Torbjørn Nilsen.

I tillegg til «Føre var», samarbeider selskapene med Altibox-partner NTE om et pilotprosjekt for smartere vannforbruksmåling i Trondheim kommune og ser nå frem til ytterligere samarbeid.