- Det er svært gledelig at vi har nådd denne milepælen. Vi har et strategisk mål om å øke antall kunder. Det gir oss økte inntekter gjennom høyere inntektsramme, og bidrar til å holde nede kostnadene per kunde, sier Rannveig Eidem Norfolk, direktør for Nettplan i Lyse Elnett.

God vekst
Sør- Rogaland har over mange år vært et område med sterk befolkningsvekst og høy aktivitet i næringslivet. Lyse Elnett har nå 20.000 flere nettkunder enn i 2012, noe som gjenspeiler denne veksten. I tillegg har det særlig de siste to årene vært en stadig økende andel prosjekter og tilknytninger som er kommet på grunn av elektrifisering med blant annet oppsett av hurtigladere.

Arbeidet med å splitte opp fellesmålte anlegg startet i fjor. I år ble det satt ytterligere fart på prosjektet og prosessen ble gjennomgått for å gjøre den så effektiv som mulig. I høst har det blitt gjort et godt arbeid med å montere strømmålere ute hos nye kunder, og få lagt inn kundene i vårt datasystem. Det er OneCo som utfører arbeidet med å planlegge og avtale montering av strømmålere, ha kontakt med installatører og sette inn strømmålere.

- Det er et betydelig antall kunder som skal registreres på kort tid. Dette er skikkelig lagarbeid, der mange har deltatt, sier teamleder Kim Stangeland Olsen i Nettservice, som også er prosjektleder.

For å gjøre arbeidet med å få kunder inn i datasystemet så effektiv som mulig brukes det robot til noe av jobben.

Positivt for beboere
For kunder i et borettslag eller sameie innebærer endringen at de kan velge hvilken strømleverandør de vil ha. De får faktura for sitt eget forbruk, og kan lettere ta kontroll over forbruket og dermed regningen de får. I tillegg får de som kunder direkte varsel ved strømbrudd eller planlagte strømstanser.

Kravet om at alle boliger skal ha hver sin strømmåler vil totalt øke antall nettkunder med rundt 6000. I tillegg ble Forsand Elverk, og deres rundt 1000 kunder en del av Lyse Elnett fra 1. januar 2019. Det er ventet at antall kunder vil passere 152.000 før 2019 er omme.