Helt konkret handler Innoasis om et bygg i Bjergsted, det tidligere NAV bygget for å være nøyaktig. Viljen til å utvikle dette bygget til noe nytt som kommer mange til gode er sterk, og flere selskap står bak initiativet som drives av Nordic Edge. Sammen med Smedvig, SR-bank, Microsoft Norge, Tieto og Stavanger kommune, er Lyse med som initiativtaker og utvikler.

Innoasis handler om å etablere en møteplass for gründere, leverandører, akademia og kunder for å kunne skape ny forretning innenfor området Smarte byer. Her kan nødvendige funksjoner som akseleratorer, inkubatorer og investeringsselskaper finnes under samme tak, og der en tar sikte på å gjenbruke etablerte miljøer og kompetanse. Det vil bidra til en rekke nye muligheter tror direktør for strategiske prosjekt i Lyse, Eirik Gundegjerde. 

Håper på nye samarbeid
- Det viktigste vi kan bidra med i Innoasis er vår spisskompetanse og vårt nettverk som en verdifull ingrediens for å realisere nye arbeidsplasser i regionen. Dette gir oss samtidig gode muligheter til å etablere nye samarbeidskonstellasjoner, «dealflows» og ikke minst en markedsføringskanal knyttet til egne forretningsmuligheter og selskaper, sier Gundegjerde. 

Nordic Edge er med dette prosjektet i ferd med å skape et innovasjonssenter som skal bidra til å øke andelen smartby-løsninger i det internasjonale markedet.

- Vi har kalt bygget for Innoasis utfra en tanke om at hele bygget skal være en living lab. Miksen av leietakerne som skal holde til i dette bygget er mildt sagt unik, røper Sjur Christian Monsen, markedsdirektør i Smedvig Eiendom. – Det blir en blanding av gründere, oppstartsbedrifter, klynger, teknologiselskaper, investorer og finansselskaper vil sørge for en god miks som avlede en rekke knoppskyting, sier han og ler.

Vil vise igjen i bybildet
Arkitektur- og fasademessig tror initiativtakerne at bygget bokstavelig talt vil lyse opp Stavangers bybilde med sine glassfasader og grønne vekster som vil klatre på fasaden. Men Innoasis vil fremfor alt representerer en ny type byutvikling som vil bidra til å skape nye arbeidsplasser og være en arena for kompetanse – og gründerånden som finnes her i regionen.

- Hvordan kan Lyse benytte Innoasis for videreutvikling av prosjekter vi jobber med?

- Gjennom å være fysisk tilstede og bidra kvalitativt til innholdet som produseres i Innoasis, samt engasjere oss i relevante aktiviteter hvor bedrifter, grundere og akademia er bidragsytere. Dette vil kunne bidra til økt attraktiviteten til Lyse som aktør, sier Gundegjerde.

Innoasis-visjon:
Å være en ledende internasjonalt senter for oppgaveløsning, samarbeid og kommersialisering av smartby-løsninger.