Prospekter

Grunnprospekt (PDF, 2MB)

Grønn finansiering

  • Grønne Obligasjonsrapporter

Grønn obligasjonsrapport 2017 (PDF, 2MB)
Grønn obligasjonsrapport 2018 (PDF, 2MB)
Grønn obligasjonsrapport 2019 (PDF, 2MB)

  • Grønne finansieringsrammeverk

Green Financing Framework 2020 (PDF, 718KB)
Green Bond Framework 2016 (PDF, 140KB)

  • Cicero Second Opinions

Cicero Second opinion 2020 (PDF, 696KB)
Cicero Second opinion 2016 (PDF, 252KB)

  • Grønne obligasjonslån

Grønne Obligasjonslån
ISIN NOTickerRenteForfallUtest. (NOK)Egenbeh (NOK)Netto (NOK)
NO0010790769 (PDF, 8MB)LYSE10 GFlyt18.04.2023
500"
500"
NO0010911175 (PDF, 1MB)LYSE22 ESGFlyt07.12.2027
750"
750"
NO0010911191 (PDF, 1MB)LYSE23 ESGFast07.12.2028
500"
500"

Obligasjonslån

Obligasjonslån
ISIN NOTickerRenteForfallUtest. (NOK)Egenbeh (NOK)Netto (NOK)
NO0010814106 (PDF, 7MB)LYSE16Flyt15.12.2020
200''
170''
30''
NO0010756026 (PDF, 9MB)LYSE01Flyt22.01.2021
325''
250''
75''
NO0010672090 (PDF, 1MB)LYSK94Fast18.02.2021
400"
90"
310"
NO0010759137 (PDF, 6MB)LYSE04Fast09.09.2021
260"
260"
NO0010769987 (PDF, 6MB)LYSE07Flyt15.02.2022
500"
500"
NO0010641723 (PDF, 1MB)LYSK88Fast11.04.2022
250"
250"
NO0010661762 (PDF, 1MB)LYSK91Fast17.10.2022
500"
500"
NO0010811532 (PDF, 3MB)LYSE15Fast30.11.2022
150"
150"
NO0010787054 (PDF, 3MB)LYSE09Flyt23.02.2023
500"
500"
NO0010700495 (PDF, 910KB)LYSK103Fast15.01.2024
250"
250"
NO0010843105 (PDF, 1MB)LYSE17Flyt11.03.2024
225"
225"
NO0010892326 (PDF, 1MB)LYSE21PROFlyt09.09.2024
300"
300"
NO0010873409 (PDF, 1MB)LYSE18PROFlyt21.01.2025
300"
300"
NO0010884968 (PDF, 1MB)LYSE20PROFlyt16.06.2025
600"
600"
NO0010745235 (PDF, 5MB)LYSK113Fast11.09.2025
725"
725"
NO0010758063 (PDF, 9MB)LYSE02Fast19.02.2026
400"
400"
NO0010882285 (PDF, 1MB)LYSE19PROFast13.05.2026
600"
600"
NO0010786197 (PDF, 3MB)LYSE08Fast10.02.2027
500"
500"
NO0010808181 (PDF, 8MB)LYSE14Fast18.10.2029
600"
600"
NO0010804867 (PDF, 2MB)LYSE12Fast06.09.2032
600"
600"