Prospekter

Grunnprospekt 27.03.2023 (PDF, 1MB)

 

Grønn finansiering

 

Grønne Obligasjonsrapporter

Grønn obligasjonsrapport 2022 (PDF, 17MB)
Grønn obligasjonsrapport 2021 (PDF, 21MB)

Grønn obligasjonsrapport 2020 (PDF, 21MB)
Grønn obligasjonsrapport 2019 (PDF, 2MB)
Grønn obligasjonsrapport 2018 (PDF, 2MB)
Grønn obligasjonsrapport 2017 (PDF, 2MB)

Grønne finansieringsrammeverk

Green Financing Framework 2020 (PDF, 718KB)
Green Bond Framework 2016 (PDF, 140KB)

Cicero Second Opinions

Cicero Second opinion 2020 (PDF, 696KB)
Cicero Second opinion 2016 (PDF, 252KB)

Grønne obligasjonslån

Grønne Obligasjonslån
ISIN NOTickerRenteForfallUtest. (NOK)Egenbeh (NOK)Netto (NOK)
NO0011145161 (PDF, 2MB)LYSE26 ESGFlyt05.11.2026
600''
750''
NO0010911175 (PDF, 1MB)LYSE22 ESGFlyt07.12.2027
750"
750"
NO0012692583 (PDF, 1MB)LYSE27 ESGFast03.03.2028
350''
350''
NO0012692591 (PDF, 1MB)LYSE28 ESGFlyt03.03.2028
400''
400''
NO0013017582 (PDF, 1MB)LYSE33 ESGFlyt15.09.2028
300''
300''
NO0010911191 (PDF, 2MB)LYSE23 ESGFast07.12.2028
750"
750"

Obligasjonslån

Obligasjonslån
ISIN NOTickerRenteForfallUtest. (NOK)Egenbeh (NOK)Netto (NOK)
NO0010700495 (PDF, 910KB)LYSK103Fast15.01.2024
250"
250"
NO0010843105 (PDF, 1MB)LYSE17Flyt11.03.2024
225"
225"
NO0010892326 (PDF, 1MB)LYSE21PROFlyt09.09.2024
750"
750"
NO0010873409 (PDF, 1MB)LYSE18PROFlyt21.01.2025
300"
300"
NO0010969090 (PDF, 1MB)LYSE25Fast14.04.2025
300"
300"
NO0010884968 (PDF, 1MB)LYSE20PROFlyt16.06.2025
600"
600"
NO0010745235 (PDF, 5MB)LYSK113Fast11.09.2025
725"
725"
NO0010758063 (PDF, 9MB)LYSE02Fast19.02.2026
400"
400"
NO0010882285 (PDF, 1MB)LYSE19PROFast13.05.2026
600"
600"
NO0010786197 (PDF, 3MB)LYSE08Fast10.02.2027
500"
500"
NO0013012641 (PDF, 2MB)LYSE32Fast10.09.2029
400''
750''
NO0010808181 (PDF, 2MB)LYSE14Fast18.10.2029
750"
750"
NO0012759150 (PDF, 2MB)LYSE29Fast22.11.2030
750''
750''
NO0010929342 (PDF, 2MB)LYSE24Flyt12.02.2031
400"
400"
NO0010804867 (PDF, 1MB)LYSE12Fast06.09.2032
750"
750"
NO0012904145 (PDF, 1MB)LYSE30Fast04.05.2033
750''
750''
NO0012921537 (PDF, 1MB)LYSE31Fast23.05.2035
300''
300''