Lyses første oppgave var å bygge ut Lysebotn kraftverk, som er det eldste kraftverket i Lysebotn. Kraftstasjonen ble bygd langt inn i fjellet på begynnelsen av 1950-tallet. 

Lysebotn 1 kraftstasjon utnytter et nedbørsfelt på 316 kvadratkilometer, som ligger på nordsiden av Lysefjorden. Lyngsatn er hovedmagasinet for kraftverket. 

Fakta: 

Produksjonsstart: 1964 (byggestart 1953)
Fallhøyde: 628 m
Årsproduksjon: 1500 GWh
Installert effekt: 370 MW