De har gått rett inn på listen over Lyses topp 10 største kjøle- og varme-kunder når Beyonder skal produsere litium-batterier av sagspon på Forus. Bedriften som allerede har vært omtalt i en lang rekke artikler som gjelder batteriteknologi, og det som kan bli et gyldent fremtidig marked der etterspørselen bare øker. 

- Det var i sommer at grunder Svein Kvernstuen ringte og lurte på om vi kunne levere fjernvarme og kjøling. Jeg var på vei på ferie, men Kvernstuen hadde såpass travelt med å få svar at en prosess raskt ble satt i gang. At vi i dag er klar til å levere kjøling inn i bygget er intet mindre enn ny rekord, sier produktsjef kjøling i Lyse, Øistein Fosse Mathisen. Sammen med porteføljeansvarlig storkunde, Jorunn Barkved i Lyse, fikk de i stand en avtale som sikrer levering av kjøling til Beyonder fra og med nå. 

Når Lyse planlegger infrastruktur samspiller den ofte med annen infrastruktur, for eksempel bussveien langs riksvei 44. 
- Når denne gjøres klar i 2023 har vi i planene våre at vi skal ta i bruk den uutnyttede kapasiteten som vi har ved kjøleanlegget vårt på Forusstraen. Det vil tilsvare totalt 11 Megawatt. Da vil kapasiteten på batteri-fabrikken økes og Lyse kan levere frikjøling fra Gandsfjorden. 
- Dette er et veldig godt bevis på hvordan vi målrettet jobber mot grønne fremtidsrettede næringer, sier Barkved med et stort smil. Tidligere har hun solgt kjøling til andre store Forus-bedrifter, og det er mange flere hun planlegger å avgi et besøk. - Jeg tror at det er mange som ikke helt vet hva vi kan tilby, og hvordan vi kan løse energiutfordringene deres på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte, sier hun. 

Elektrisk fremtid  
Ved blant annet å bruke treflis fra sagbruk skal Beyonder bli fabrikken som produserer det bransjen venter på med lengsel.  Selv om elbiler er blitt vanlig, har ikke transportbransjen kunnet skilte med den samme fornyelsen. Det vil Beyonder gjøre noe med. 

- Hovedutfordringen med eksempelvis buss, anleggsmaskiner og lastebiler er at de er på veien stort sett hele tiden – og batteripakker så store som det de trenger finnes knapt. Til sammenlikning står en personbil i ro i rundt 95 % av tiden, forklarer Kvernstuen og viser hvor store batterier de skal produsere. 
- De blir omtrent sånn, sier han og holder opp et innbilt batteri på ca. 40 cm, basert på slike vil vi kunne tilby ulike størrelsespakker. Mest av alt ønsker Beyonder-gründeren at det vil utdannes flere batteri-teknologer i fremtiden. Pr i dag er det kun 8-10 stk i året. 
- Her i Norge er det rikelig med ren vannkraft, og vi har utviklet en produksjonsmåte som er svært energiefffektiv – i motsetning til der de fleste store fabrikkene ligger, i Asia, der de fleste driftes av kullkraftverk. Det er veldig viktig for oss å bruke all tilgjengelig grønn og fornybar energi, sier Kvernstuen. Det er han nå tett på å kunne innfri.