Årsproduksjonen er på ca 17 GWh og installert effekt i kraftstasjonen er på 6 MW. Magasinkapasiteten er på 0,6 GWh, mens fallhøyden i vannfallet er 148 meter.

Fakta

Ferdig: 1993
Nedbørsfelt: 29,7 km2
Årsproduksjon: 17 GWh
Fallhøyde: 148,3 m
Installert effekt: 6 MW