Som en del av transaksjonen har selskapene slått sammen kraftproduksjonsressurser i sørvest-Norge gjennom etableringen av et nytt selskap, Lyse Kraft DA, som inkluderer Hydros eiendeler i Røldal-Suldal Kraft (RSK) og mesteparten av Lyses kraftproduksjonsportefølje. 

Avtalen er basert på rammene fastsatt i vannfallrettighetsloven. 

Lyse Kraft DA har en normal årlig kraftproduksjonskapasitet på 9,5 TWh, hvorav Lyse eier 74,4 prosent og Hydro 25,6 prosent. Selskapet blir landets tredje største produksjonsselskap. 

Som en del av avtalen forblir Hydro operatør av RSK og tar nå i tillegg over operatørskap for Lyses inntil nå heleide vannkraftverk. Lyse blir ansvarlig for markedsaktiviteter og vanndisponering. 

Som følge av avtalen er Lyse nå en av landets største markedsaktører innen fornybar vannkraft, med en samlet portefølje på 9,6 TWh i et normalår. Justert for eierskap er Lyses årlige kraftproduksjon 7,2 TWh i et normalår.