Nøkkeltall 2022

Produksjon vannkraft7 974GWh
Målt effektivitet distribusjonsnett98,1%
EBITDA telekom2 728MNOK