Nøkkeltall 2020

Produksjon vannkraft6004GWh
Målt effektivitet distribusjonsnett91,4%
EBITDA telekom1672MNOK