Finansiell informasjon

Finansiell informasjon

Her finner du nøkkeltall og offisielle regnskap for konsernet i tillegg til informasjon om lån og prospekter.

Lyses samfunnsoppdrag innebærer forretningsdrift der lønnsomhet prioriteres høyt kombinert med en rolle som regional vekstmotor. I tillegg til årlig utbytte mottar eierne renter og avdrag på ansvarlige lån.

Last ned Halvårsrapport 2017

 

Finansiell kalender 2017/2018:

Årsrapport 2017:  22/3-2018

Halvårsrapport 2018:  23/8-2018

 

Offisiell kredittrating:

Lyse har en offisiell rating på BBB+ (stable) fra Scope Ratings

Last ned ratingrapport

Børsmeldinger:

Lyse har lån notert på Oslo Børs og sender derfor børsmeldinger.
Se oversikt over børsmeldingene her.

For spørsmål omkring økonomi/finans, ta kontakt med:
Eirik Børve Monsen

Eirik Børve Monsen

Konserndirektør økonomi og finans
M: +47 916 39 831
Geir Magne Tjåland. Foto.

Geir Magne Tjåland

Leder av finansavdeling
T: +47 51 90 81 38
M: + 47 470 34 040

Nøkkeltall

Likvide midler 702 MNOK 491 MNOK 2062 MNOK
Rentebærende gjeld 61,3% 62,7 % 60,1 %
Egenkapitalandel 38,6% 37,6 % 39,3 %

EBITDA konsern 2016

Tall i MNOK
Produksjon vannkraft7363GWh
Målt effektivitet overføring114,7%
EBITDA telekom859MNOK

Energi

Lyses kjernevirksomhet har i over 100 år vært produksjon og overføring av kraft. Høye fjell og rikelig med nedbør gir gode forutsetninger for lokal kraftproduksjon. Lyse har i dag 11 heleide vannkraftverk samt eierandeler i fire vannkraftverk, deriblant de store kraftverkene Sira-Kvina (41,1 %) og Ulla-Førre (18 %).

Produksjon og kraftpriser

EBITDA Energi

2014 1 473 MNOK
2015 1 594 MNOK
2016 1 496 MNOK
EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger
Nøkkeltall Energi 2012 2013 2014 2015 2016
Middelproduksjon GWh 5 743 5 743 5 743 5 743 5 743
Produksjon vannkraft GWh 6 437 6 114 6 685 6 500 7 363
Områdepris NO2 øre/kWh 21,83 29,04 22,80 17,66 23,32
Bokført verdi av vannkraft pr. KWh kr/kWh 1,23 1,20 1,18 1,18 1,18
Strømleveranse sluttbruker GWh 2 881 3 003 2 916 3 047 3 034
Levert volum Naturgass GWh 599 584 513 550 532
Levert volum Fjernvarme GWh 110 132 120 137 143

Elnett

Strømnettet er en samfunnskritisk infrastruktur hvor det stilles svært høye krav til leveringssikkerhet. Lyse eier og driver distribusjons- og regionalnettet i Sør-Rogaland. Nettleien i regionen er landets tredje laveste og leveringssikkerheten svært høy.

EBITDA

EBITDA Elnett

2014 405 MNOK
2015 318 MNOK
2016 460 MNOK
EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger
Nøkkeltall Elnett 2012 2013 2014 2015 2016
KILE-kostnad MNOK 8,70 13,04 11,96 27,83 16,32
Antall nettkunder 132 590 134 846 137 901 140 582 141 735
Levert energi GWh 5 632 5 976 6 040 6 218 6 100
Nettkapital (NVE kapital) lagt til grunn i innteksrammen MNOK 2 138 2 229 2 485 2 781 3 059
Målt effektivitet distribusjonsnett % 111,5 130,5 113,7 113 114,7
Målt effektivitet regional og sentralnett % 105,4 124,9 113,3 124,2 105,2

Telekom

Lyse har gjennom sine hel- og deleide fiberselskaper etablert seg i rollen som den dominerende utfordreren til Telenor i privatmarkedet i Norge. Gjennom merkevaren Altibox leverer Lyse og andre partnere fiber helt hjem til kunden.

EBITDA

EBITDA Telekom

2014 583 MNOK
2015 695 MNOK
2016 859 MNOK
EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger
Nøkkeltall Telekom 2012 2013 2014 2015 2016
Sysselsatt kapital MNOK 2 936 2 612 3 019 3 443 3 779
Bokført verdi driftsmidler og tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter MNOK 3 036 2 379 3 037 3 550 3 956
EBITDA MNOK 473 508 583 695 859
EBITA margin % 27,6 30,6 31,1 33 38,3
Antall aktive fiberkunder i Altibox partnerskap 281 923 318 796 364 322 406 843 447 762
Antall solgte fiberkontrakter 300 009 338 481 386 341 433 819 479 010

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS