Baner vei for et grønt og teknologisk skifte

Lyse har bidratt til bærekraftig vekst og samfunnsbygging i over 100 år. Vi bygger og utvikler samfunnskritisk infrastruktur som gjør elektrifiseringen og digitaliseringen av Norge mulig.