Alltid på.
For en digital framtid.
For bærekraftig vekst.
For det grønne skiftet.
For hele landet.
Finn din neste jobb og bli med på omstillingen av Norge
Nøkkeltall fra Lyse-konsernet
14
Eierkommuner
2 448 mill.
Årsresultat
1 936
Ansatte
30 219 mill.
Omsetning