Lyse er en del av Ryggraden i samfunnet

Nyheter

 • Konsernsjef Eimund Nygaard.

  Årsresultat på 796 millioner kroner

  Rekordhøy kraftproduksjon kombinert med en svakt økende kraftpris har lagt mye av grunnlaget for at Lysekonsernets resultat for 2016 ble på 796 millioner kroner. I tillegg bidrar Telekom og med god vekst og Elnett med stabil leveranse og få avbrudd.

 • Lyse er i gang med bygging og salg av fjernvarme langs den nye Sandnes-aksen, og har fått god mottakelse så langt. Bilde av fjernvarmerør.

  Bygger ut fjernvarmenettet

  Lyse er i gang med bygging og salg av fjernvarme langs den nye Sandnes-aksen, og har fått god mottakelse så langt.

 • Harald Espedal er styreleder i Lysekonsernet.

  Røde tall gir ikke grønn omstilling

  Fornybar vannkraft skattlegges i dag hardere enn noen annen næring i Norge. I tider med lave kraftpriser gir dette uønskede virkninger for nyinvesteringer og tiltrengte reinvesteringer i norske vannkraftverk. Les hva styreleder i Lyse påpeker i dette innlegget.

 • På Lyse sin stand under konferansen blir det særlig rettet søkelys mot det største pågående prosjektet i Lyse for tiden, bygging av nytt kraftverk i Lysebotn.

  Smarte produksjonsselskap samlet

  Denne uken er landets mange kraftproduksjonsselskap samlet til Energi Norges årlige energikonferanse, PTK i Stavanger. Lyse Produksjon er årets hovedsponsor.

 • Jøssang kraftstasjon ligger 500 meter inne fjellet, plassert ved i Strand kommune. Kraftverket benytter vann fra Jørpelandselva

  Vannlekkasje i kraftstasjon

  Mandag 20. februar ble Jøssang kraftstasjon ved Notvik i Strand kommune satt delvis under vann.

 • Denne uken rundet Altibox-partnerskapet 450.000 oppkoblede kunder. Toril Nag (bildet) er stolt av innsatsen fra alle ansatte.

  Koblet opp kunde 450 000

  Denne uken rundet Altibox-partnerskapet 450.000 oppkoblede kunder. Mer enn 1,2 millioner personer i Norge og Danmark bruker nå fibertjenestene hver eneste dag.

 • Aspelund, Løland og Hersleth. Foto.

  Fjernvarme til Stavanger

  Med Enova-støtten innvilget, kan Lyse Neo gå i gang med å legge fjernvarmerør fra Jåttåvågen inn til Urban Sjøfront i Stavanger. Det nyter både dagens og framtidens siddiser godt av.

 • strøm på Jæren

  Stadig høyere strømforbruk

  I løpet av de siste ti årene har strømforbruket i regionen vår steget med 1240 GWh. Det tilsvarer forbruket til 62 000 husstander. Antallet fiberkunder og strømkunder øker også.

 • Fornøyde vinnere fra venstre Runar Ursin Reed, Kristine Frafjord, Lene Nordahl, Leif Fløysvik, Tom Kjusmoen og Kjell Arild Nielsen.

  Best på kundeservice - igjen!

  Kundene er så fornøyd med Altibox partnerskapets kundeservice, at Altibox i går fikk æren av å bli landets beste, både innen bredbånd og TV.

Siste nytt fra bloggen

Toril Nag

Nullmomsdebatt på avveie

Tre medieledere gikk ut i DN med et tåredryppende innlegg om tv-distributørene manglende ansvar. De glemte tre viktige ting i sin iver. Mediebedriftenes Landsforenings Randi Øgrey, Schibsteds Torry Pedersen og TV2s Olav Sandnes (for korthets skyld omtalt som Innholdsprodusentene) hadde i Dagens Næringsliv 20. mars et tåredryppende innlegg om TV-distributørenes manglende samfunnsansvar. Eller for å […]

Finansiell informasjon

Nøkkeltall

Varige driftsmidler pr. forretningsområde

Tall i MNOK
Produksjon vannkraft7363GWh
Målt effektivitet overføring114,7%
EBITDA telekom859MNOK

Aktuelle prosjekter

 • Automatiske strømmålere

  AMS

  Som en følge av Norges vassdrags- og energidirektorats forskrift om AMS (automatiske målesystemer), skal Lyse hjem til alle sine over 140 000 nettkunder for å installere ny automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

 • Nytt kraftverk i Lysebotn

  Gravemaskinfører i Lysebotn

  Lyse bygger nytt vannkraftverk i Lysebotn som skal erstatte dagens kraftverk. Det nye kraftverket bruker eksisterende magasiner og dammer, men utnytter ressursene bedre og får dermed økt produksjon av fornybar energi. Dette er et av Norges største vannkraftprosjekt.

 • Forsterkning sentralnettet

  Strømlinje

  Lyse og Statnett har de siste årene arbeidet med å etablere en ny strømforsyning inn til regionen. Statnett har overtatt ansvaret for å lede prosjektet videre fra 2014. Sør-Rogaland er et av områdene i landet med dårligst leveringssikkerhet for strøm.

 • Smarte hjem

  Bryter fra Smartly. foto.

  Smartly fra Lyse gjør hjemmet ditt smart. Styr lys og varme fra telefonen eller nettbrettet. Målet er at lav pris og enkel trådløs installasjon i gamle, nye, små og store boliger gjør framtidens hjem klar for kunden i dag.

 • Triangulum

  Triangulum. Illustrasjon.

  I oktober 2014 fikk Stavanger innvilget søknaden om å være med i EUs Horisont2020, verdens største forskningsprogram. Triangulum handler om hvordan smarte løsninger kan gjøre veksten av byer mer bærekraftig.

 • Oppgradering Jærnettet

  Jærnettet

  Strømnettet på Sør-Jæren må oppgraderes for å sikre forsyningen av strøm i området. Kraftig befolkningsvekst gjør at kapasiteten i ekstisterende regionalnett (overordnet strømnett) nesten er brukt opp.

 • Vannkraftprosjekter

  vannkraftprosjekter

  Lyse har som mål å utnytte potensialet for lønnsomme utbygginger innenfor vannkraft. I tillegg til nytt kraftverk i Lysebotn er flere mindre prosjekter til vurdering. For å komme inn under elsertifikat-ordningen må prosjektene være satt i produksjon i løpet av 2020.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS