Lyse er en del av Ryggraden i samfunnet

Nyheter

 • Høstblader i grønt og oransje lyser opp den store flaten på Stavanger torg.

  Finalist til lyspris

  Lyssettingen av Torget i Stavanger sentrum er nominert til Norsk Lyspris 2016. Fisker, blader og snøkrystaller er noen av mønstrene som lyser opp bakken etter at mørket har senket seg.

 • Admnistrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett

  På nye jaktmarkeder

  Seks år gammel var Håvard Tamburstuen, ny administrerende direktør i Lyse Elnett, på sin første jakt. Siden den gang er det blitt mange høstjakter. Denne høsten blir det aller viktigste å få staket ut veien videre for nettselskapet.

 • Utdeling av refleksvester. Foto.

  Reflekterer lyset

  Lyse har allerede delt ut over 5000 refleksvester til regionens førsteklassinger. På Refleksens dag 20. oktober stilte Lyse med vester til skolebarna som krysset veien ved rundkjøringen på Buøy i Stavanger.

 • Stavanger sentrum

  Triangulum i rute

  Triangulum-prosjektet, hvor Stavanger skal demonstrere smartbyløsninger for Europa, er snart halvveis. Lyse har installert smarthjemutstyr i 80 av 100 boliger, og flere løsninger står for tur.

 • Foto av konserndirektør for Lyses televirksomhet, Toril Nag.

  Altibox vant storkontrakt i øst

  Altibox Bedrift vant fireårig datakom-kontrakt hos Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner.

 • Ny strømmåler installeres i sikringsskap

  Fortsetter bytte av strømmålere

  ​Utrullingen av nye automatiske strømmålere fortsetter. Lyse Elnett er i dialog med målerleverandør om plan for videre utrulling. Målet er å være oppe for fullt igjen tidlig 2017.

 • Foto: Fredrik Refvem.

  Valbergtårnet er rosa igjen

  Rosa sløyfe er en landsomfattende brystkreftaksjon i oktober måned, i regi av Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. I år som i fjor markeres aksjonen ved å lyssette signalbygg over hele landet med rosa belysning. I Stavanger lyssettes Valbergtårnet, hvor Lyse Elnett står for den tekniske utføringen.

 • Drone ved strømmast som den skal inspisere

  Nyttig nytt verktøy

  Med kun en svart kontroll i hendene kan montører i Lyse inspisere strømlinjer, master og bygninger som er vanskelig å få tilgang til. Ved hjelp av dronen blir det tatt bilder av ulike deler på strømmasten som er viktig for å unngå feil.

 • Foto fra signering av avtale. Bilde av Inger Ekman, Christian Schøyen, Eimund Nygaard og Eirik Gundegjerde.

  Lyse inngår samarbeid med Tieto

  Energi- og teknologikonsernet Lyse har valgt IT-giganten Tieto som en av sine leverandører av skybaserte løsninger, infrastrukturdrift og datasentertjenester til konsernet.

Siste nytt fra bloggen

Lys Horisont

80 milliarder euro. Det er det samlede beløpet EU og EØS-landene har satt av til verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020.  Ok, det er mye penger. Men hadde Oljefondet funnet ut at de skulle ta kvelden nå og bruke opp alt, så kunne de laget 10 Horisont 2020. For Norge lyder prisen for å […]

Finansiell informasjon

Nøkkeltall

Varige driftsmidler pr. forretningsområde

Tall i MNOK
Produksjon vannkraft6500GWh
Målt effektivitet overføring113%
Levert volum LNG274009tonn
EBITDA telekom695MNOK

Tall fra 2015. For utfyllende informasjon se offisielle regnskap

Aktuelle prosjekter

 • Automatiske strømmålere

  AMS

  Som en følge av Norges vassdrags- og energidirektorats forskrift om AMS (automatiske målesystemer), skal Lyse hjem til alle sine over 140 000 nettkunder for å installere ny automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

 • Nytt kraftverk i Lysebotn

  Gravemaskinfører i Lysebotn

  Lyse bygger nytt vannkraftverk i Lysebotn som skal erstatte dagens kraftverk. Det nye kraftverket bruker eksisterende magasiner og dammer, men utnytter ressursene bedre og får dermed økt produksjon av fornybar energi. Dette er et av Norges største vannkraftprosjekt.

 • Forsterkning sentralnettet

  Strømlinje

  Lyse og Statnett har de siste årene arbeidet med å etablere en ny strømforsyning inn til regionen. Statnett har overtatt ansvaret for å lede prosjektet videre fra 2014. Sør-Rogaland er et av områdene i landet med dårligst leveringssikkerhet for strøm.

 • Smarte hjem

  Bryter fra Smartly. foto.

  Smartly fra Lyse gjør hjemmet ditt smart. Styr lys og varme fra telefonen eller nettbrettet. Målet er at lav pris og enkel trådløs installasjon i gamle, nye, små og store boliger gjør framtidens hjem klar for kunden i dag.

 • Triangulum

  Triangulum. Illustrasjon.

  I oktober 2014 fikk Stavanger innvilget søknaden om å være med i EUs Horisont2020, verdens største forskningsprogram. Triangulum handler om hvordan smarte løsninger kan gjøre veksten av byer mer bærekraftig.

 • Oppgradering Jærnettet

  Jærnettet

  Strømnettet på Sør-Jæren må oppgraderes for å sikre forsyningen av strøm i området. Kraftig befolkningsvekst gjør at kapasiteten i ekstisterende regionalnett (overordnet strømnett) nesten er brukt opp.

 • Vannkraftprosjekter

  vannkraftprosjekter

  Lyse har som mål å utnytte potensialet for lønnsomme utbygginger innenfor vannkraft. I tillegg til nytt kraftverk i Lysebotn er flere mindre prosjekter til vurdering. For å komme inn under elsertifikat-ordningen må prosjektene være satt i produksjon i løpet av 2020.

 • Vindkraftprosjekter

  Vindmølle i rolige vindforhold

  Lyse har eierinteresser i Måkaknuten vindpark i Bjerkreim-klynga som fikk konsesjon sommeren 2012. Totalt tilsvarer våre eierinteresser en planlagt installert effekt på 66 MW.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS