Lyse er en del av Ryggraden i samfunnet

Nyheter

 • Illustrasjon: Gjesdal ungdomsskole var i finalen under ONS 2014

  200 elever og 1 utfordring

  37 lag fra 17 skoler i Stavangerregionen skal konkurrere om hvem som er mest innovative og har den beste løsningen på en viktig utfordring for samfunnet vårt. Selve oppgaven de skal løse blir ikke kjent før på konkurransedagen.

 • Lærlinger i gang med å lære hvordan skøyter strømkabel.

  Populære læreplasser

  130 ungdommer søkte i år om læreplass som energimontør i Lyse. Dette er mer enn en dobling fra i fjor. Nå er fem lærlinger i gang med fem ukers grunnleggende kurs før de skal ut sammen med hver sin montør.

 • Jærnettet. foto.

  Jærnettet ut på offentlig høring

  Melding med forslag til utredningsprogram for framtidens regionalnett på Sør-Jæren er lagt ut til offentlig høring. Meldingen beskriver behovet for å bygge nytt regionalnett i området mellom Vagle i Sandnes og Opstad i Hå, samt en beskrivelse av utbyggingsplanene og et forslag til program for å utrede konsekvensene av tiltaket.

 • Foto av Eimund Nygaard. Fotograf: Tommy Ellingsen

  Halvårsresultat: 630 millioner

  Lyse-konsernet hadde et driftsresultat første halvår på 1 290 millioner kroner, en økning på 420 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Halvårsresultatet preges av høy kraftproduksjon, stabil vekst innen telekom og en nettvirksomhet med få driftsforstyrrelser. Inntektsføring av 51 % av gevinsten ved salget av LNG-anlegget i Risavika bidrar med 219 millioner kroner i periodens driftsresultat.

 • Elbillading. Foto.

  Lyse lykkes på ny i EU-prosjekt

  Lyse har sammen med elleve andre europeiske aktører blitt tildelt det største norsk-ledede Horisont 2020 EU-prosjektet innen energi noensinne. Prosjektet Invade skal ta i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på.

 • Eimund Nygaard blir ny styreleder i Energi Norge.

  Ny styreleder i Energi Norge

  Konsernsjef i Lyse Eimund Nygaard er ny styreleder i Energi Norge. Der vil han bruke anledningen til å prioritere sakene som behandles enda bedre. Hele intervjuet i forbindelse med styrevervet kan leses i magasinet Europower.

 • Illustrasjonsfoto av fiberkabler.

  Nest raskeste bredbånd

  Kun Sør-Korea har høyere overføringshastigheter på bredbånd enn Norge, ifølge ny måling.

 • Leidulf Skjørestad. Foto

  Verksted for en smart region

  Bystyret i Stavanger kommune har bestilt en visjon og strategi om hvordan Stavanger skal bli en smartby. Direktør for bymiljø og utbygging Leidulf Skjørestad står ved roret, og med seg har han Lyse og en hel region av smarte hoder.

 • Eirik Børve Monsen, ny konserndirektør for økonomi og finans

  Ny konserndirektør for finans

  Eirik Børve Monsen er ansatt som ny konserndirektør for økonomi og finans (CFO). Monsen etterfølger Leiv Ingve Ørke, som skifter beite og blir konserndirektør for energi.

Siste nytt fra bloggen

Eimund Nygaard

Godt resultat i en usikker tid

Lyses halvårsresultat for 2016 er godt. 630 millioner etter skatt er en dobling fra tilsvarende periode i fjor. Les halvårsrapporten Et par hundre millioner av økningen er en engangspost som skriver seg fra en gevinst fra salget av LNG-fabrikken i Risavika, men det gledelige er at resten er et resultat av framgang og vekst i […]

Finansiell informasjon

Nøkkeltall

Varige driftsmidler pr. forretningsområde

Tall i MNOK
Produksjon vannkraft6500GWh
Målt effektivitet overføring113%
Levert volum LNG274009tonn
EBITDA telekom695MNOK

Tall fra 2015. For utfyllende informasjon se offisielle regnskap

Aktuelle prosjekter

 • Automatiske strømmålere

  AMS

  Som en følge av Norges vassdrags- og energidirektorats forskrift om AMS (automatiske målesystemer), skal Lyse hjem til alle sine over 140 000 nettkunder for å installere ny automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

 • Nytt kraftverk i Lysebotn

  Lysebotn sett fra luften

  Lyse bygger nytt vannkraftverk i Lysebotn som skal erstatte dagens kraftverk. Det nye kraftverket bruker eksisterende magasiner og dammer, men utnytter ressursene bedre og får dermed økt produksjon av fornybar energi. Dette er et av Norges største vannkraftprosjekt.

 • Forsterkning sentralnettet

  Strømlinje

  Lyse og Statnett har de siste årene arbeidet med å etablere en ny strømforsyning inn til regionen. Statnett har overtatt ansvaret for å lede prosjektet videre fra 2014. Sør-Rogaland er et av områdene i landet med dårligst leveringssikkerhet for strøm.

 • Velferdsteknologi

  Velferdsteknologi. Foto.

  Vi lever lengre. Andelen eldre blir dermed flere. Over de neste tretti årene vil andelen nordmenn over 67 år dobles, samtidig som andelen pleietrengende uansett alder øker. Lyse har teknologi som kan gjøre det enklere for norske kommuner å tilrettelegge for at pleietrengende kan bo lengre i egen bolig.

 • Smarte hjem

  Bryter fra Smartly. foto.

  Smartly fra Lyse gjør hjemmet ditt smart. Styr lys, varme og alarm fra telefonen eller nettbrettet. Målet er at lav pris og enkel trådløs installasjon i gamle, nye, små og store boliger gjør framtidens hjem klar for kunden i dag.

 • Triangulum

  Triangulum. Illustrasjon.

  I oktober 2014 fikk Stavanger innvilget søknaden om å være med i EUs Horisont2020, verdens største forskningsprogram. Triangulum handler om hvordan smarte løsninger kan gjøre veksten av byer mer bærekraftig.

 • Oppgradering Jærnettet

  Jærnettet

  Strømnettet på Sør-Jæren må oppgraderes for å sikre forsyningen av strøm i området. Kraftig befolkningsvekst gjør at kapasiteten i ekstisterende regionalnett (overordnet strømnett) nesten er brukt opp.

 • Vannkraftprosjekter

  vannkraftprosjekter

  Lyse har som mål å utnytte potensialet for lønnsomme utbygginger innenfor vannkraft. I tillegg til nytt kraftverk i Lysebotn er flere mindre prosjekter til vurdering. For å komme inn under elsertifikat-ordningen må prosjektene være satt i produksjon i løpet av 2020.

 • Vindkraftprosjekter

  Vindmølle i rolige vindforhold

  Lyse har eierinteresser i Måkaknuten vindpark i Bjerkreim-klynga som fikk konsesjon sommeren 2012. Totalt tilsvarer våre eierinteresser en planlagt installert effekt på 66 MW.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS