Lyse er en del av Ryggraden i samfunnet

Nyheter

 • Pulter med skjermer oppå dominerer inne i driftssentralen.

  Færre strømbrudd i 2016

  Kunder hos Lyse Elnett opplevde færre strømbrudd i 2016 enn året før. I snitt opplevde hver strømkunde 1,1 strømbrudd over tre minutter i fjor. I gjennomsnitt varte et avbrudd en time og 24 minutter, og da er langvarige planlagte avbrudd tatt med i statistikken.

 • Triangulum vil bety mye for utviklingen av Stavanger som en bærekraftig by. Flyfoto av Stavanger havn. Foto: Espen Schiager, Lyse

  Arrangerer Tour de Triangulum

  Stavanger er en fyrtårnby innen utvikling av bærekraftige løsninger. Det gjør vi blant annet gjennom Triangulum-prosjektet der Lyse er en viktig aktør. Nå arrangeres en egen "Tour de Triangulum" for at alle som ønnsker det skal få lære mer om hva Triangulum skal bidra med.

 • Flyfoto over Stavanger sentrum med flere cruiseskip til kai

  Jakter på 30 pilotkunder

  Lyse skal teste ut framtidens smarte strømnett i Stavanger sentrum. En del av prosjektet er å kartlegge mulighetene for energieffektivisering hos næringskunder i sentrum. Målet er å få med 30 kunder i en pilot.

 • Helikopter løfter øverste del på strømmast på plass

  Reell øvelse med helikopter

  Vel 15 personer deltok da Lyse Elnett satte opp en 18 meter høy strømmast i en øvelse. Det ble brukt helikopter for å heise på plass de ulike modulene til masten på industriområdet Foss-Eikeland.

 • LNG-anlegget i Risavika (produserer flytende naturgass) som forsyner et nordisk marked og har bidratt til betydelige CO2-reduksjoner hos kundene.

  Naturgassens rolle i Rogaland

  Lyses gassnett har vært diskutert i media den siste tiden. I forbindelse med denne diskusjonen har det vært viktig å fremheve at gass-satsingen kan være en viktig bidragsyter til det «grønne skiftet» her i regionen.

 • Deltakerne tilbrakte en kreativ og engasjerende helg i kantinelokalene til Lyse på Mariero. Målet var å få opp gode digitale løsninger som kan brukes av lærere og elever i grunnskolen. Lyses Arne Aamodt (t.v) og Andrea Stangeland (i midten).

  Lyse inviterte lærere til IKT-helg

  Hvordan sørger man for at barn i grunnskolen i dag får den beste stimuli for å interessere seg for en digital hverdag? I Lyse mener vi at det her finnes et stoprt potensiale for utvikling og inviterte derfor til en helg med lyse ideer.

 • Bedriftsforsamlingen i Lyse møtes til jevnige møter for gjennomgang av årets resultater.

  Lyden av fornøyde eiere

  Styreleder Harald Espedal takket så mye for tilliten da han enstemmig ble gjenvalgt som styreleder i Lyses bedriftsforsamling i dag.

 • Montør oppe i lift skifter armatur til LED, mens montør på bakken kobler til ledning fra armatur.

  18.100 veilys byttes til LED

  18.100 eldre veilys i 11 kommuner skal skiftes ut med LED-lys. De nye lysene gir både bedre lys og bruker mindre strøm enn dagens belysning.

 • Lyse har i samarbeid med Kvitsøy kommune besluttet å bygge fiber i øykommunen. Utbyggingen av infrastruktur starter allerede mandag 10. april. Bilde fra Kvitsøy. (Foto: Wikimedia)

  Fiber til Norges minste kommune

  Lyse har i samarbeid med Kvitsøy kommune besluttet å bygge fiber i øykommunen. Utbyggingen av infrastruktur starter allerede mandag 10. april.

Siste nytt fra bloggen

Toril Nag

Buzzwords for dummies?

Kan debatten om hvem som er teknologifrelsere, drømmere og forførere stjele fokus fra den viktige debatten om vår evne til å forstå og ta i bruk de nye teknologiene?

Finansiell informasjon

Nøkkeltall

Varige driftsmidler pr. forretningsområde

Tall i MNOK
Produksjon vannkraft7363GWh
Målt effektivitet overføring114,7%
EBITDA telekom859MNOK

Aktuelle prosjekter

 • Automatiske strømmålere

  AMS

  Som en følge av Norges vassdrags- og energidirektorats forskrift om AMS (automatiske målesystemer), skal Lyse hjem til alle sine over 140 000 nettkunder for å installere ny automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

 • Nytt kraftverk i Lysebotn

  Gravemaskinfører i Lysebotn

  Lyse bygger nytt vannkraftverk i Lysebotn som skal erstatte dagens kraftverk. Det nye kraftverket bruker eksisterende magasiner og dammer, men utnytter ressursene bedre og får dermed økt produksjon av fornybar energi. Dette er et av Norges største vannkraftprosjekt.

 • Forsterkning sentralnettet

  Strømlinje

  Lyse og Statnett har de siste årene arbeidet med å etablere en ny strømforsyning inn til regionen. Statnett har overtatt ansvaret for å lede prosjektet videre fra 2014. Sør-Rogaland er et av områdene i landet med dårligst leveringssikkerhet for strøm.

 • Smarte hjem

  Bryter fra Smartly. foto.

  Smartly fra Lyse gjør hjemmet ditt smart. Styr lys og varme fra telefonen eller nettbrettet. Målet er at lav pris og enkel trådløs installasjon i gamle, nye, små og store boliger gjør framtidens hjem klar for kunden i dag.

 • Triangulum

  Triangulum. Illustrasjon.

  I oktober 2014 fikk Stavanger innvilget søknaden om å være med i EUs Horisont2020, verdens største forskningsprogram. Triangulum handler om hvordan smarte løsninger kan gjøre veksten av byer mer bærekraftig.

 • Oppgradering Jærnettet

  Jærnettet

  Strømnettet på Sør-Jæren må oppgraderes for å sikre forsyningen av strøm i området. Kraftig befolkningsvekst gjør at kapasiteten i ekstisterende regionalnett (overordnet strømnett) nesten er brukt opp.

 • Vannkraftprosjekter

  vannkraftprosjekter

  Lyse har som mål å utnytte potensialet for lønnsomme utbygginger innenfor vannkraft. I tillegg til nytt kraftverk i Lysebotn er flere mindre prosjekter til vurdering. For å komme inn under elsertifikat-ordningen må prosjektene være satt i produksjon i løpet av 2020.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS