Harald Espedal (f. 1972) overtok som styreleder våren 2015. Espedal er siviløkonom fra NHH, hvor han også har gjennomgått høyere revisorstudium. Han innehar flere styreverv, blant annet er han styreleder i Sandnes Sparebank og Solstad Offshore, samt nestleder i styret i Stavanger Konserthus, styremedlem i Den Norske Opera & Ballett.

Espedal var tidligere administrerende direktør og investeringsdirektør i SKAGEN, og har også erfaring som investeringsdirektør i Vesta, europeisk aksjeforvalter i Skandia, finans- og analysesjef i Sparebank 1 SR-Bank, leder for rådgivnings- og revisjonsfirmaet Arthur Andersen i Stavanger og styreleder i Verdipapirfondenes Forening.