Harald Espedal (f. 1972) overtok som styreleder i Lyse våren 2015. Espedal er siviløkonom og har høyere revisjonsstudium, begge fra NHH. Espedal driver egen virksomhet gjennom selskapet Espedal & Co. Han innehar flere styreverv, blant annet er han styreleder i Sandnes Sparebank og Solstad Offshore, samt nestleder i styret i Stavanger Konserthus og styremedlem i Aspelin Ramm og ved Norges Handelshøyskole.

Espedal var tidligere administrerende direktør og investeringsdirektør i SKAGEN, og har også erfaring som investeringsdirektør i Vesta, europeisk aksjeforvalter i Skandia, finans- og analysesjef i Sparebank 1 SR-Bank, leder for rådgivnings- og revisjonsfirmaet Arthur Andersen i Stavanger og styreleder i Verdipapirfondenes Forening.