Astrid Rebekka Norheim (født 1976) er konserndirektør for kunde og marked, og administrerende direktør i Lyse Dialog. 

I sin rolle som konserndirektør leder Astrid kunde- og markedsarbeidet på tvers av forretningsområder i konsernet, og har ansvar for felles prosjekter, prosedyrer og markedsaktiviteter. Som adm. direktør i Lyse Dialog har hun også det direkte ansvaret for markedsaktivitetene i Lyses hjemmemarked i Sør-Rogaland, i tilleggg til leveranse av kundeservice til flere selskaper i konsernet.  

Norheim har 21 års erfaring fra SpareBank 1 SR-Bank, hvorav 16 år i ulike lederroller i privatmarkedsdivisjonen. Hun er utdannet økonom (BBA) fra BI.

Astrid har hatt flere ulike styreverv, og er nå styremedlem i Sandnes SpareBank, Lyse Neo og Lyse Fiber.