Rosalie Poen, født i 1980, er utdannet statsautorisert revisor og har en Master i Business administrasjon og finans og en post master i Accountancy. Rosalie hadde gjennom 15 år i PwC flere ulike roller som direktør innen revisjon, internkontroll-prosjekter og diverse konsulentoppdrag og har jobbet med store internasjonale og børsnoterte selskaper som rapporterer basert på IFRS.

I Lyse har hun vært konsernregnskapssjef og ledet konsernets regnskapsavdeling. Her har hun hatt ansvaret for konsernselskapenes eksterne regnskaper og annen ekstern merkantil rapportering (skatt, NVE og lignende).

1. juni 2023 ble Poen konserndirektør for økonomi og finans, og dermed en del av konsernledelsen. 

Poen sitter i styret til følgende selskaper: 

  • Lyse Fiberinvest (nestleder)
  • Altibox (styremedlem)
  • Ice Norge (styremedlem)
  • Lyse Produksjon (styremedlem)
  • Smartly (styreleder)
  • Lyse Kraft (styreleder)