Rosalie Poen, født i 1980, er utdannet statsautorisert revisor og har en Master i Business administrasjon og finans og en post master i Accountancy. Rosalie hadde gjennom 15 år i PwC flere ulike roller som direktør innen revisjon, internkontroll-prosjekter og diverse konsulentoppdrag og har jobbet med store internasjonale og børsnoterte selskaper som rapporterer basert på IFRS. Som konsernregnskapssjef leder hun konsernets regnskapsavdeling og har ansvaret for konsernselskapenes ekstern regnskaper og annen ekstern merkantil rapportering (skatt, NVE og lignende). Videre er hun systemeier for flere moduler i SAP og medlem i ledergruppen for økonomi og finans.

Poen er styremedlem i Lyse Elnett.