Sammen med Shell og Eviny ønsker Lyse å søke konsesjoner for begge feltene som norske myndigheter har åpnet for utbygging, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. 

Utsira Nord feltet krever flytende fundamenter og denne uken fikk prosjektet, med navnet NORFLOW, tildelt 7,5 millioner kroner fra Enova. Pengene skal gå til utredning av muligheten for en ny type flytende havvindteknologi.

– Norge trenger mer fornybar kraft for å kutte utslipp, og for å utvikle grønn industri. Når vi skal i gang med havvind ønsker vi også å bidra til grønn omstilling og en ny norsk leverandørindustri, sier Ånund Nerheim, prosjektleder og forretningsutvikler i Lyse. 

Sammen med Enova jobber Lyse, Shell og Eviny for å få ned kostnadene og bidra til nye norske eksportmuligheter.

– Prosjektet kan bidra til å senke kostnadene for flytende havvind, redusere miljøutslipp og skape flere norske arbeidsplasser.

Les mer om tildelingen fra Enova i E24.

Europakommisjonen har beregnet at Europa må bygge ut 45 GW havvind innen 2030 og 300 GW innen 2050. Det internasjonale energibyrået (IEA) har beregnet at det tekniske potensialet for havvind er hele 120 000 GW installert kapasitet innen 2040 – det er 11 ganger verdens estimerte kraftbehov samme år.

Lyse ser mulighetene i denne utviklingen og ønsker å bidra til å levere mer ren energi til kundene våre. Med en 100 år lang historie som leverandør av livsviktige tjenester som lys, varme og energi, har Lyse allerede vært med på det grønne skiftet siden 1909. Vi ønsker å være en nøkkelspiller i den neste fasen av dette skiftet, ved å digitalisere og elektrifisere Norge.