Validè Invest II

Akselerator og presåkorn fond lokalisert i Stavanger.