Sandcatch Solutions

Sandcatch utvikler løsninger og tjenester for driftsoptimalisering og økt lønnsomhet i biogassanlegg. Deres fokus er bedre løsninger for sandfjerning fra aktive rense- og biogassanlegg.