Katapult Fond 3

Impact akselerator og fond lokalisert i Oslo