Heimdall Power

Sensorteknologi og programvare for overvåkning av kraftlinjer