Lyse Produksjon AS

Lyse Produksjon eier kraftverk og er ansvarlig for drift og vedlikehold, vannhusholdning og produksjonsstyring. Stort fokus på produksjonsstyring er med og bidrar til å få høyest mulig verdi på vannet i våre anlegg. Selskapet har en finansiell kraftportefølje og valutaportefølje for risikostyring av produksjonsinntektene.

Selskapet driver også tradingvirksomhet i egen regi og forvalter eksterne og interne kraftporteføljer. Selskapet utfører analyse, anmeldings- og avregningsfunksjonene på engrosnivå for hele konsernet og har i tillegg noen få eksterne kunder.

Selskapet ser på mulige prosjekter som kan øke produksjonen av vannkraft. Det største planlagte prosjektet nå er nytt kraftverk i Lysebotn. 

Bjørn Aase Honningsvåg

Administrerende direktør i Lyse Produksjon AS

Informasjon

Lyse Produksjon AS

Faktaboks

Hovedlokasjon Mariero, Stavanger
Forretningsområde Energi
Etablert 1999
Eierandel 100 %

 

64ansatte
63årsverk

Nøkkeltall 2018

3417mill i omsetning
2290mill i driftsresultat

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS