Digitalisering og teknologi

Vi bygger infrastrukturen som trengs for å digitalisere samfunnet.

På begynnelsen av 2000-tallet startet Lyse å legge fiberkabler helt hjem til folk. Målet var å nå 28.000 kunder innen 2017. Nå får nærmere 800.000 norske husstander bredbånds- og underholdningstjenester levert av Lyse-selskapet Altibox. Sammen med det landsomfattende partnerskapet av lokale og regionale infrastrukturbyggere, har vi også sørget for å bygge ut et sensornettverk som gjør det mulig å skape smartere og mer bærekraftige byer. Gjennom vår satsing på internasjonale fiberkabler sørger vi for raskere og sikrere internettforbindelse ut av landet samtidig som vi tilrettelegger for nye grønne næringer.