Lyse åpnet landets aller første hurtiglader på Lura i 2011. Siden har det blitt mange flere hurtigladestasjoner. Selv om flere og flere elbiler har lang rekkevidde, er det behov for et godt utbygd ladenettverk og ladestasjoner som er enkle i bruk. Lyse og BKK har sammen 16 ladestasjoner i Rogaland og Agder. 

Lyse tilbyr ladeløsninger for både privatkunder, borettslag og næringskunder. 

I 2020 var halvparten av alle nye biler som ble solgt på det norske markedet, helelektriske biler. En stor andel av nybilsalget var dessuten ladbare hybridbiler som kan kjøre forholdsvis langt på strøm før forbrenningsmotoren tar over. 

Men det er ikke bare biler som trenger lading, også skip, ferger, båter, busser, lastebiler, gravemaskiner og jordbruksmaskiner vil trolig etterhvert få tilsvarende behov. Dersom du trenger stor effekt til lading, så er det viktig å ta kontakt med nettselskapet tidlig. Det kan være behov for å oppgradere strømnettet før tilknytning kan skje, og dette kan ta tid å få på plass avhengig av hvilke tiltak som er nødvendige.