Elektrifisering og strømnett

Et sterkt og godt strømnett trengs som grunnmur for at vi skal lykkes med elektrifisering.