Innledende tekst om klimaprosjekt

Her kommer det info om hvilke klimaprosjekt vi har pågående, på tvers av virksomheter