Tilpasser framtidens kraftmarked

Vannkraft er vår mest klimavennlige og fornybare energikilde, og vår region ligger midt i smørøyet. I over 100 år har Lyse produsert kraft fra fjellene i Sør-Rogaland, og med dagens behov for fornybar energi blir det fort hundre år til, minst.

Lyse har vannkraftverk fra helt sør i Rogaland til nord i Suldal og Ullensvang kommuner. Nedbørsfeltet som brukes er enormt, og med dagens antall kraftverk og mulighetene for å produsere 9,5 TWh, er Lyse blant landets største vannkraftaktører. 

Forvaltning og rehabilitering
Lyse Kraft er konsernets datterselskap som eier og utøver myndighetskontakt på det som gjelder vannkraft. Lyse Kraft er delvis eid av Hydro Energi (25,6 %) og Lyse (74,4 %). I alt er det 20 kraftverk, i tillegg til Sira-Kvina, Ulla-Førre og deleide Jørpeland Kraft. I alle år har konsernet vært svært bevisst på å holde vannkraftverkene i god stand, og de siste 10-15 årene har store deler av kraftverksporteføljen blitt oppgradert. I Lysebotn har vi hatt flere oppgraderingsprosjekt, og i 2018 åpnet vi et flunkende nytt kraftverk, Lysebotn 2. Lysebotn 2 er blitt et utmerket eksempel på hvordan man ved å benytte samme konsesjon, de samme magasinene og dammene, kan bygge et nytt og mer effektivt kraftverk. Fra Lysebotn 2 produseres det strøm til 75 000 husstander og anlegget er 15 % mer effektivt enn det gamle som ble bygget ut på 50- og 60 tallet. 370 MW når begge de to Francis-turbinene går for fullt Lysebotn 2 er blitt omtalt i presse verden over og er særlig kjent på grunn av det vannfallet på mer enn 600 moh. Det krever turbiner som er spesialtilpasset formålet.


Framtidens kraftmarked
Fornybar energi består i dag av mer enn 95 % av all fornybar energi. Vannkraftn er en naturressurs som vi gjennom mer enn 100 år har forvaltet, og behovet for den er mer prekær enn noen gang. I Norge har vi gunstige forghold for å produsere vannkraft, og de fleste vannkraftene er bygget for lenge siden. Nå gjelder det å rigge virksomheten så godt dte lar seg gjøre for at andre land også kan dra nytte av den grønne fornybare energien vi kan tilby. Flere utenlandskabel-prosjekt er i gang og noen er fortsatt under planlegging, blant annet North Connect som Lyse eier sammen med tre andre aktører. North Connect som er planlagt mellom Norge og England vil redusere klimagassutslipp i England tilsvarende en million fossildrevne privatbiler.  I høst ble utenladskabel til Tyskland, Sud Link åpnet. Mer fornybar vannkraft vil gjøre at klimamålene i Paris-avtalen vil være lettere å nå.