Solenergi er kortreist energi med lite klimaavtrykk, og stadig flere ønsker å produsere solenergi for å bruke i eget bygg eller bolig.

Gjennom flere år har vi opparbeidet oss solid erfaring, og ser i dag at solcelleleveranser gjerne kombineres med lading av elbil eller lokal energistyring. Vi har også levert batteriløsninger til både privatboliger, boligselskap, kjøpesenter og bedrifter. 

De siste årene så har ytelsen på selve solcellepanelene gått opp, mens prisene går ned. Kombinert med stadig mer kompetanse på montering og drift gjør at solcelleløsninger i dag verken er eksperimentelt eller usikkert – snarere tvert imot. Solcellene Lyse leverer har som regel 25 års garanti, og erfaring fra andre markeder (f.eks hyttemarkedet) tilsier at solcellepanelene vil produsere strøm betydelig lengre enn 25 år.