Stavanger kommune:
Godalen - Fjernvarmenett til Godalen vgs 


Lyse Neo bygger fjernvarme fra eksisterende hovednett ved Strømsbrua og bort til Godalen vgs som skal tilknyttes fjernvarme. 

  • Nordbø Maskin er graveentreprenør. 

Anleggsperiode: 

  • Delen i Consul Sigval Bergesensvei (rett nord for Strømsbrua) utføres i mai 2021. 

  • Delen i Paradisveien (på Godalen-siden av vannet) utføres fra april til juni 2021. 

  • Fjernvarme som skal legges oppunder Strømsbrua utføres sommer/høst 2021. Dette arbeidet må samkjøres med Rogaland Fylkeskommunes rehabilitering av Strømsbrua. Vi samkjører prosjektene, og bruker samme stillas for utførelse av begge prosjektene. 

Jåttå nord - Fjernvarme til nye boliger og andre framtidige bygg

Lyse Neo bygger fjernvarme gjennom utbyggingsområdet på Jåttå nord, hvor det hovedsakelig kommer nye boliger. 

  • Jåttå Utbyggingsselskap AS er byggherre, og Stangeland Maskin er graveentreprenør. 

Anleggsperiode: 

  • Anlegget starter april 2021, og vil fortsette til våren 2022.