Reguleringsmagasin er Røldalsvatnet som reguleres mellom 380 og 363 moh. Det hentes også inn vann fra en rekke bekkeinntak. Det er installert to francisturbiner på totalt 169 MW.

  • Midlere årsproduksjon er på 960 GWh.
  • Installert effekt: 185 MW
  • Aggregat: 2 
  • Idriftsettelse: 1965