I 1994 ble det bygget et nytt kraftverk like bak det gamle. Den ene Francis-turbinen i det nye kraftverket produserer nærmere en tredjedel mer enn de fire maskinene i det gamle kraftverket. Tre av de gamle maskinene hadde vært i drift mer eller mindre uavbrutt fra 1909 til 1994, med kun et avbrudd i 2. verdenskrig da turbinene ble sprengt i sabotasjeaksjoner.

Magasinkapasiteten er på 7,9 GWh.

Fakta 

Ferdig: 1909/1917. Ny stasjon klar 1994
Nedbørsfelt: 82,2 km2
Produksjon: 29 GWh
Fallhøyde: 66 m
Installert effekt: 9,6 MW