Årsproduksjonen er på ca 6 GWh, mens installert effekt er ca. 1,5 MW. 

Fakta:
Ferdig: 1915, rehabilitert 1982
Årsproduksjon: 6 GWh
Nedbørsfelt:34,8 km2 
Fallhøyde: 57,5 m?
Installert effekt: 1,5 MW