Stavanger kommune:
Godalen - Fjernvarmenett til Godalen vgs 

Lyse Neo bygger fjernvarme. Vi utvider eksisterende rørnett ved Strømsbrua og bort til Godalen vgs som skal tilknyttes fjernvarme.
Anleggsperiode: Vår 2021 - september 2021. Arbeidet samkjøres med rehabilitering av Strømsbua. 

 

 • Jåttå Utbyggingsselskap AS er byggherre, og Stangeland Maskin er graveentreprenør. 

 • Lyse Neo bygger fjernvarme fra eksisterende hovednett ved Strømsbrua og bort til Godalen vgs som skal tilknyttes fjernvarme.

 • Nordbø Maskin er graveentreprenør i Paradisveien.

 • Delen i Paradisveien (på Godalen-siden av vannet) utføres sommeren 2021, ferdigstilles september 2021. 
 • Fjernvarme som skal legges oppunder Strømsbrua utføres september 2021. Arbeidet samkjøres med rehabilitering av Strømsbrua.
 • Kontakt: Prosjektleder Marlein Undheim; marlein.undheim@lyse.no

Stavanger kommune:
Jåttå Nord - Fjernvarme til nye boliger og andre framtidige bygg

 

 • Jåttå Utbyggingsselskap AS er byggherre, og Stangeland Maskin er graveentreprenør.
 • Anlegget starter april 2021, og vil fortsette til våren 2022. 

 • Kontakt: Prosjektleder Marlein Undheim; marlein.undheim@lyse.no

Sandnes kommune:
Lyse Neo bygger fjernvarme fra eksisterende hovednett ved Gjesdalveien (Sandnes politistasjon) og bort til boligprosjektet Teglværket 

 

 • Vassbakk&Stol er graveentreprenør
 • Teglværket, bak Maxi ned til gangsti Gravarsveien utføres Juni 2021
 • Gjesdalveien til innkjørsel Maxi senteret i August 2021
 • Ferdigstilles innen 20.september 2021
 • Kontakt; Byggeleder Jan Magne Fotland - jan.magne@prosjektil.no

 

Sandnes kommune:
Møllekvartalet 

 • Lyse Neo bygger fjernvarme fra eksisterende hovednett ved Oalsgata. Arbeidet går bort til Møllekvartalet og videre til Jærveien 10.

 • Stangeland maskin er graveentreprenør

 • Anleggsperioden er Juni – September 2021
 • Merk at arbeidet en del av et større prosjekt i regi av private utbyggere og Sandnes Kommune. Dette kan påvirke hvor anleggsperioden.
 • Kontakt; Byggeleder: Jan Magne Fotland - jan.magne@prosjektil.no
 • Byggeleder: Jan Magne Fotland - jan.magne@prosjektil.no

Jærveien og Telthusveien 

Lyse Neo bygger fjernvarme fra eksisterende hovednett ved Haakon VII’s gate og bort til Telthusveien ved Rådhusmarka

 • Stangeland Maskin og Bjelland Entreprenør er graveentreprenør
 • Fra Haakon VII’s gate til Jærveien 33, etableres fjernkjøling
 • Delen fra Haakon VII’s gate til Telthusveien utføres fra April til Juli 2021
 • Delen i Telthusveien utføres fra høsten 2021 til våren 2022.
 • Delen inne på Rådhusmarka vil pågå våren/sommeren 2022
 • Kontakt; Prosjektleder: Jone Høyland - jone.hoyland@lyse.no

Øglændkvartalet 

Lyse Neo bygger fjernvarme fra eksisterende hovednett ved St. Olavsgt og bort til Øglændkvartalet i Erling Skjalgsonssgt

 • Stangeland Maskin er graveentreprenør
 • Arbeidet utføres høsten 2021. Ferdigstillelse i løpet av Oktober.
 • Arbeidet er en del av større utbygging i regi av boligutbygging og etablering av vann og avløp i Erling Skjalgsonssgate. Dette kan påvirke hvor anleggsperioden.
 • Kontakt; Prosjektleder: Jone Høyland - jone.hoyland@lyse.no