Elektrifisering og strømnett

Et sterkt og godt strømnett trengs som grunnmur for at vi skal lykkes med elektrifisering.

For godt over 100 år siden ble det første strømnettet i vår region bygget. Enkelte av nettstasjonene og Mosvatnet transformatorstasjon står der fortsatt i dag som en del av vårt nett. Men det er selvsagt også mye som er endret på 100 år. For eksempel brukes fiber, sensorer og og automasjon for å overvåke og styre strømnettet. Mens droner er nyttige arbeidsverktøy for blant annet å sjekke strømnettet.