Velferdsteknologi

Smartly Velferd tilbyr løsninger som gir trygghet, avlasting og tjenester som muliggjør å bo hjemme.

 

Smartly Velferd skal sørge for intelligente og sikre hjem for hele familien

Smartly Velferd

 

Trygghet og selvstendighet

Intelligente og sikre hjem

Aktivitet og deltakelse

Egenomsorg og mestring

Robuste driftsløsninger

 

 

Interessert? Ta kontakt med oss!

Kontakt Ketil Granbakken, salgssjef i Smartly, på telefon 416 70 818 eller ketil.granbakken@lyse.no.

Kontakt Therese Sivertsen, fagsjef velferd, på telefon 975 20 867 eller therese.sivertsen@lyse.no.

Smarte velferdstjenester

Smartly Velferd tilbyr løsninger som gir trygghet, avlasting og tjenester som muliggjør å bo hjemme.

Et mangfold av behov

Gjennom helhetlig velferdskompetanse, kunnskap om brukernes behov, tett brukerdialog og tung teknologiforståelse, skaper Smartly brukervennlige velferdsløsninger som legger til rette for aktivitet, deltakelse, selvstendighet og mestring.

Når hele livet skal leves

For Smartly er det viktig at alle brukerne og deres pårørende får leve aktive liv med økt trivsel og trygghet, uansett livsløp og livsituasjon.

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS