Hva ser vi etter

Vi investerer i tidligfase-selskaper og fond innenfor teknologi og fornybar energi.

Kriterier for investering:

  • Betydelig vekstpotensiale
  • Attraktiv og skalerbar forretningsmodell
  • Engasjert, kompetent og proaktivt team
  • Mulighet for aktivt eierskap

Hva vi tilbyr

  • Vi representerer Lyse en attraktiv samarbeidspartner innenfor teknologi og bærekraft, med sterke merkevarer og stor innovasjonskraft
  • Vi bringer verdifull kompetanse og erfaring og ønsker å være med å videreutvikle selskap og gode ideer
  • Vi er systematiske, hurtige og transparente – Du vet hvor du har oss!


Se alle våre forretningsområder

Kontakt oss

lyseinvesteringer@lyse.no

Lyse Investeringer drives av et team bestående av personer på tvers av konsernet. I tillegg henter vi relevant kompetanse fra hele Lyse for å vurdere og hjelpe bedrifter videre.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS