Samfunnsansvar

Få et innblikk i hva som foregår i Lyse, og hvor veien går videre.

Lyse skal bygge og vedlikeholde livsviktig infrastruktur, spare miljøet og gi store summer tilbake til lokalsamfunnet. Lyse skal bygge langsiktige og framtidsrettede infrastrukturløsninger. Samfunnsansvar er med slike forutsetninger innebygget i Lyses oppdrag.

Hvert fjerde år publiserer vi Styrets melding der vi gir en bred innføring i konsernet, blant annet alt som omhandler samfunnsansvaret vi tar. 

Styrets melding 2019

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS