Jørpeland Kraft

Jørpeland Kraft utnytter vannet i Jørpelandsvassdraget. Nedbørsfeltet ligger i Strand og Hjelmeland kommuner. Det er to kraftverk i Jørpelandsvassdraget, Jøssang kraftverk og Dalen kraftverk.

De to kraftverkene erstattet gamle Dalen kraftverk da de sto ferdig i 2011. De to nye kraftverkene har en årlig produksjon på ca 115 GWh, en økning fra 38 GWh i forhold til tidligere produksjon i vassdraget. Økningen i produksjon var mulig ved bedre utnyttelse av vannet og økt kapasitet i de nye kraftverkene.

Lyse eier 66,7 prosent av Jørpeland Kraft.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS