Energi

Vannkraft er vår mest klimavennlige og fornybare energikilde, og vår region ligger midt i smørøyet. I over 100 år har Lyse produsert kraft fra fjellene i Sør-Rogaland.

Gjennom Lyse Kraft DA (74,4 prosent Lyse og 25,6 prosent Hydro) er Lyse medeier i 20 kraftverk, i tillegg til Sira-Kvina, Ulla-Førre og deleide Jørpeland Kraft. Lyse Kraft DA er landets tredje største vannkraftprodusent med et produksjonsvolum på 9,5 TWh i et normalår.

Justert for eierskap er Lyses årlige kraftproduksjon 7,2 TWh i et normalår.

 • Ulla-Førre

  Kvilldal Kraftverk. Foto: Statnett

  Ulla-Førre er det største vannkraftanlegget i Nord-Europa med totalt installert effekt på 2100 MW. Årlig produksjon er på ca 4,45 TWh. Utbyggingen av anlegget i Suldal foregikk fra 1974 til 1988.

 • Sira-Kvina

  Sira Kvina kraftverk

  Lyse er største eier i Sira-Kvina Kraftselskap med en eierandel på 41,1 prosent. Sira-Kvina kraftselskap ble stiftet 4. oktober 1963 med formål å bygge ut kraftkildene i Sira og Kvina-vassdragene.

 • Lysebotn 2

  Lysebotn 2 er Nord-Europas mest moderne kraftverk og kom i produksjon i september 2018. Kraftverket erstattet Lysebotn 1 fra 1953. Det nye kraftverket benytter samme magasiner og dammer, men gir bedre ressursutnyttelse og dermed økt produksjon av fornybar energi.

 • Suldal I kraftverk

  Suldal I kraftverk er et vannkraftverk på Nesflaten ved Suldalsvatnet i Suldal kommune i Rogaland fylke. Kraftverket ble satt i drift i 1965 og utnytter et fall på 305 meter.

 • Suldal II kraftverk

  Suldal II kraftverk er et vannkraftverk på Nesflaten ved Suldalsvatnet i Suldal kommune i Rogaland fylke. Kraftverket ble satt i drift i 1967 og modifisert i 1971. Verket utnytter et vannfall på 545 meter fra Kvandalsfoss. Kraftverket henter vann fra en rekke bekke-inntak samt fra Kvanndal kraftverk.

 • Røldal kraftverk

  Røldal kraftverk ligger i Røldal, i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Kraftverket ble satt i drift i 1966 og er en del av Røldal Suldal kraftverkene. Det er installert to francisturbiner på totalt 172 MW. Midlere årsproduksjon er på 919 GWh.[2]

 • Tjodan Kraftverk

  Foto: Lise Bjelland

  Vannkraftverk i Sandnes kommune som ble satt i drift 1985. Kraftverket henter vannressurser fra seks vann i Tjodan-vassdraget, fjellplatået nord for Lysefjorden. Fallhøyden er 892 meter og installert effekt er 110 MW.

 • Flørli Kraftverk

  Foto: Lise Bjelland

  Flørli ligger i Sandnes kommune inne i fjellet ved Lysefjorden. Det første kraftverket startet produksjon av strøm i 1918. Det ble opprinnelig planlagt for å gi kraft til et smelteverk, men dette ble aldri bygget. Det gamle kraftverket ble erstattet av dagens stasjon i 1999.

 • Novle kraftverk

  Novle kraftverk er et vannkraftverk nord for Røldal i Ullensvang kommune i Hordaland fylke. Kraftverket ble satt i drift i 1967 og utnytter et fall på 280 meter.

 • Kvanndal kraftverk

  Kvanndal kraftverk ligger ved Havrevassjuvet i Suldal kommune i Rogaland. Kraftverket henter vann fra en rekke bekkeinntak samt fra reguleringsmagasin i Sandvatnet, som reguleres mellom 950 og 925 moh og Holmavatnet som reguleres mellom 1 058 og 1 048 moh. Holmavatnet ligger delvis i Vinje kommune. Vannet fra kraftverket sendes direkte videre i tunnel til Suldal II kraftverk.

 • Maudal Kraftverk

  Foto: Kristofer Ryde

  Maudal kraftverk ligger i dagen ved Maudalsåna i Gjesdal kommune. Kraftverket utnytter et fall fra reguleringsmagasinet Stora Myrvatnet til Maudal. Produksjonen startet i 1930, og ble deretter utvidet i 1937 og 1949 (effektutvidelse). 50 år senere ble kraftverket delvis modifisert.

 • Middyr kraftverk

  Middyr kraftverk er et vannkraftverk ved Middyrvatnet i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Kraftverket utnytter et fall på 56 meter. Reguleringsmagasin er Nupstjødn som reguleres mellom henholdsvis 1 303 og 1 287 moh.

 • Svandalsflona kraftverk

  Svandalsflona kraftverk er et vannkraftverk i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Kraftverket utnytter et fall på 227 meter. Reguleringsmagasin er Middyrvatnet som reguleres mellom 1232 og 1192 moh. Kraftstasjonen er utsprengt i fjell og har adkomst fra E134 2 Km vest for Haukelitunnelen.

 • Breiava Kraftverk

  Foto: Lise Bjelland

  Breiava vannkraftverk utnytter fallet mellom to av magasinene for Lysebotn kraftverk, Nilsebuvatn og Breiava. Bortsett fra massene som er tatt ut for tunneler og maskinsal og en 500 meter lang vei fra eksisterende vei til kraftstasjonen, er anlegget gjennomført uten naturinngrep.

 • Oltedal kraftverk

  Foto: Lise Bjelland

  Det første kraftverket i Oltedal i Gjesdal kommune ble satt i drift allerede i 1909 og ga strøm til det aller første elektriske lys som ble tent i Stavanger. I 1917 var hele kraftverket ferdig utbygd. Det gamle kraftverket hadde fire maskiner.

 • Oltesvik Kraftverk

  Foto: Lise Bjelland

  Kraftverket ble ferdigstilt i 1935 og rehabilitert i 1995. Kraftstasjonen ligger nede ved sjøen i Oltesvik, og utnytter samme vann som Oltedal Kraftverk. Kraftverket utnytter fallet fra Ragsvatnet (38-35 moh.) ned til Høgsfjorden.

 • Hjelmeland Kraftverk

  Foto: Lise Bjelland

  Hjelmeland er et lite kraftverk i Ryfylke som ble ferdig i 1993. Årsproduksjonen er på ca 17 GWh og installert effekt i kraftstasjonen er på 6 MW. Magasinkapasiteten er på 0,6 GWh, mens fallhøyden i vannfallet er 148 meter.

 • Vasstøl kraftverk

  Vasstøl kraftverk er et vannkraftverk i Suldal kommune i Rogaland. Det er en del av Røldal-Suldal-anlegget. Det utnytter et fall på 149 meter fra reguleringsmagasinet Finnabuvatnet.

 • Midtlæger kraftverk

  Midtlæger kraftverk

  Midtlæger kraftverk er et vannkraftverk ved Haukelitunnelen i Ullensvang kommune i Vestland. Det utnytter et fall på 153 meter fra Kaldevatnet til Votna. Det inngår i Røldal-Suldal kraftanlegget.

 • Sviland Kraftverk

  Foto: Lise Bjelland

  Sviland kraftverk er et vannkraftverk ved Sviland i Sandnes kommune. Kraftverket utnytter et fall fra Skjelbreidtjøma. Produksjonen startet i 1909, og stasjonen ble da kalt «Ljonheim».

 • Hetland Kraftverk

  Foto: Lise Bjelland

  Hetland Kraftverk er et lite kraftverk som ligger i nærheten av Ogna i Hå kommune. Kraftverket har sitt inntak i Holmavatn. Kraftstasjonen ble bygget i 1915 og rehabilitert i 1982 av Jæren Everk. Både turbin og aggregat ble da byttet ut.

 • Hauskje Kraftverk

  Foto: Lise Bjelland

  Hauskje er et lite kraftverk i Hjelmeland kommune. Det ble ferdigstilt i 1990. Kraftverket har en årsproduksjon på 3,7 GWh og en installert effekt på 0,6 MW. Valavatn er reguleringsmagasinet til kraftverket.

 • Jørpeland Kraft

  Dalen Kraftverk

  Jørpeland Kraft utnytter vannet i Jørpelandsvassdraget. Nedbørsfeltet ligger i Strand og Hjelmeland kommuner. Det er to kraftverk i Jørpelandsvassdraget, Jøssang kraftverk og Dalen kraftverk.

Telekommunikasjon

Fiber

I 2002 hadde Lyse hatt fiberkabler mellom nettstasjoner i over ti år, og et mål om å ha 28.000 privatkunder innen 2017 ble satt. Vinteren 2018 koblet Altibox-partnerskapet opp kunde nummer 500.000.

Det er mange fordeler med fiber: Nær ubegrenset datakapasitet både for opp- og nedlasting, kunder må ikke dele kapasitet med naboen og teknologien er tilrettelagt for en kunnskapsnasjon i vekst.

Les mer.

Fiber. Illustrasjon.

Elnett

Vår infrastruktur er kritisk for samfunnet. Dersom det oppstår langvarig brudd i strømnettet eller fibernettet, så stopper store deler av samfunnet opp.

Strømnettet i Norge er delt inn i tre nivåer: sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. Lyse har ansvaret for både utbygging, vedlikehold og daglig drift. Strømleveransen fra Lyse skal alltid opprettholdes, selv ved feil på linje eller kabel. Ny teknologi bidrar til økt forsyningssikkerhet, og en stor beredskapsorganisasjon kan håndtere feil hele døgnet.

Høyspentmaster. Illustrasjon.

Våre merkevarer

Lyse er hovedmerkevaren for konsernet. Konsernet har i tillegg flere andre merkevarer knyttet til ulike produktområder.

 

Våre merkevarer

 • Lyse konsern

  Konsernet Lyse utvikler morgendagens infrastruktur og unike energi- og teknologitjenester.

 • Lyse

  Lyse er en dominerende aktør innen salg av kraft til sluttbrukermarkedet i Sør-Rogaland.

 • altibox logo

  Altibox

  Altibox leverer tv-, IP-telefoni- og internettprodukter over et av Nord-Europas mest moderne fibernettverk.

 • Smartly

  Smartly

  Smartly utvikler og leverer enkle og effektive løsninger for energistyring til boligselskap og bedrifter - både måling, rapportering og styring av energiforbruk.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS