Stor produsent av vannkraft

Sandnes og Stavanger fikk elektrisk lys for første gang i 1909. Kraftverkene på Sviland og i Oltedal var de to første som ble satt i drift i 1909. I dag har Lyse 11 heleide vannkraftverk, samt eierandeler i flere kraftverk. Våre største heleide kraftverk ligger i Lysefjorden.

Vannkraft er vår mest klimavennlige og fornybare energikilde. I vår region har vi fra naturens side fått gode forhold for produksjon av vannkraft. Her har vi store magasin der det kan lagres mye vann, for så å bruke det når det er behov for mye strøm. Vi har også høye fjell som gir stor fallhøyde fra magasin til kraftverk, og vi har rikelig med nedbør.
 

Lyses gjennomsnittlig årsproduksjon er på ca 5,9 TWh (milliarder kilowattimer). De heleide vannkraftverkene er: Lysebotn, Tjodan, Flørli, Maudal, Hjelmeland, Oltesvik, Oltedal, Sviland, Hauskje, Hetland og Breiava. Deleide kraftverk: Sira-Kvina (41,1 %), Ulla-Førre (18%) og Jørpeland Kraft (67%) som har to kraftverk.

Lyse Produksjon har lagt ned en betydelig innsats i vedlikehold og opprusting av flere av de eldste aggregatene i sine kraftverk for å øke ytelsen og levetiden. Det aller største prosjektet som er gjennomført er Lysebotn 2 som stod ferdig i november 2018.

Lysebotn 2 er Nord-Europas mest moderne vannkraftverk og kan levere energi tilsvarende årsforbruket til 75 000 husstander. Kraftverket gir en mer effektiv utnyttelse av vannkraftreservene og 15 prosent mer energi enn sin forgjenger. Byggearbeidet tok fem år og ble ferdigstilt i henhold til plan og budsjett. Statsminister Erna Solberg stod for den offisielle åpningen 17. september 2018.

Lyse har 11 heleide kraftverk rundt omkring i regionen. Her finner du faktainformasjon om det enkelte kraftverket.  

 • Lysebotn 2

  Francis-turbin i Lysebotn 2

  Lysebotn 2 kraftverk er åpnet, og har erstattet det gamle kraftverket. Det nye kraftverket bruker eksisterende magasiner og dammer, men utnytter ressursene bedre og får dermed økt produksjon av fornybar energi.

 • Flørli Kraftverk

  Flørli kraftstasjon

  Flørli ligger i Sandnes kommune inne i fjellet ved Lysefjorden. Det første kraftverket startet produksjon av strøm i 1918. Det ble opprinnelig planlagt for å gi kraft til et smelteverk, men dette ble aldri bygget. Det gamle kraftverket ble erstattet av dagens stasjon i 1999.

 • Tjodan Kraftverk

  Litle Tjodan Vannkraftverk

  Vannkraftverk i Sandnes kommune som ble satt i drift 1985. Kraftverket henter vannressurser fra seks vann i Tjodan-vassdraget, fjellplatået nord for Lysefjorden. Fallhøyden er 892 meter og installert effekt er 110 MW.

 • Maudal Kraftverk

  Maudal Kraftverk

  Maudal kraftverk ligger i dagen ved Maudalsåna i Gjesdal kommune. Kraftverket utnytter et fall fra reguleringsmagasinet Stora Myrvatnet til Maudal. Produksjonen startet i 1930, og ble deretter utvidet i 1937 og 1949 (effektutvidelse). 50 år senere ble kraftverket delvis modifisert.

 • Breiava Kraftverk

  Utenfor Breiava Kraftstasjon

  Breiava vannkraftverk utnytter fallet mellom to av magasinene for Lysebotn kraftverk, Nilsebuvatn og Breiava. Bortsett fra massene som er tatt ut for tunneler og maskinsal og en 500 meter lang vei fra eksisterende vei til kraftstasjonen, er anlegget gjennomført uten naturinngrep.

 • Hetland Kraftverk

  Hetland kraftstasjon

  Hetland Kraftverk er et lite kraftverk som ligger i nærheten av Ogna i Hå kommune. Kraftverket har sitt inntak i Holmavatn. Kraftstasjonen ble bygget i 1915 og rehabilitert i 1982 av Jæren Everk. Både turbin og aggregat ble da byttet ut.

 • Hjelmeland Kraftverk

  kraftstasjonen Hjelmeland

  Hjelmeland er et lite kraftverk i Ryfylke som ble ferdig i 1993. Årsproduksjonen er på ca 17 GWh og installert effekt i kraftstasjonen er på 6 MW. Magasinkapasiteten er på 0,6 GWh, mens fallhøyden i vannfallet er 148 meter.

 • Hauskje Kraftverk

  kraftstasjon Hauskje

  Hauskje er et lite kraftverk i Hjelmeland kommune. Det ble ferdigstilt i 1990. Kraftverket har en årsproduksjon på 3,7 GWh og en installert effekt på 0,6 MW. Valavatn er reguleringsmagasinet til kraftverket.

 • Sviland Kraftverk

  kraftstasjon Sviland

  Sviland kraftverk er et vannkraftverk ved Sviland i Sandnes kommune. Kraftverket utnytter et fall fra Skjelbreidtjøma. Produksjonen startet i 1909, og stasjonen ble da kalt «Ljonheim».

 • Oltesvik Kraftverk

  Kraftverket i Oltesvik ble bygget i 1935

  Kraftverket ble ferdigstilt i 1935 og rehabilitert i 1995. Kraftstasjonen ligger nede ved sjøen i Oltesvik, og utnytter samme vann som Oltedal Kraftverk. Kraftverket utnytter fallet fra Ragsvatnet (38-35 moh.) ned til Høgsfjorden.

 • Oltedal kraftverk

  Oltedal kraftstasjon

  Det første kraftverket i Oltedal i Gjesdal kommune ble satt i drift allerede i 1909 og ga strøm til det aller første elektriske lys som ble tent i Stavanger. I 1917 var hele kraftverket ferdig utbygd. Det gamle kraftverket hadde fire maskiner.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS