Stor produsent av vannkraft

Sandnes og Stavanger fikk elektrisk lys for første gang i 1909. Kraftverkene på Sviland og i Oltedal var de to første som ble satt i drift i 1909. I dag har Lyse 11 heleide vannkraftverk, samt eierandeler i flere kraftverk. Våre største heleide kraftverk ligger i Lysefjorden.

Vannkraft er vår mest klimavennlige og fornybare energikilde. I vår region har vi fra naturens side fått gode forhold for produksjon av vannkraft. Her har vi store magasin der det kan lagres mye vann, for så å bruke det når det er behov for mye strøm. Vi har også høye fjell som gir stor fallhøyde fra magasin til kraftverk, og vi har rikelig med nedbør.
 

Lyse Produksjon har de siste årene lagt ned en betydelig innsats i vedlikehold og opprusting av flere av de eldste aggregatene i sine kraftverk for å øke ytelsen og levetiden. Det aller største prosjektet framover er nytt kraftverk i Lysebotn som skal stå ferdig i 2018. Du kan lese mer om dette på nettsiden til prosjektet.

Gjennomsnittlig årsproduksjon er på ca 5,7 TWh (milliarder kilowattimer). De heleide vannkraftverkene er: Lysebotn, Tjodan, Flørli, Maudal, Hjelmeland, Oltesvik, Oltedal, Sviland, Hauskje, Hetland og Breiava. Deleide kraftverk: Sira-Kvina (41,1 %), Ulla-Førre (18%) og Jørpeland Kraft (67%) som har to kraftverk.

 

Lyse har gjennom mange år gjennomført tiltak i flere vassdrag for å bidra til å holde bestanden av blant annet laks oppe. Dette gjelder særlig i Årdalsvassdraget og Jørpelandsvassdraget. Når det blir gitt konsesjon til kraftverk i dag, stilles det gjerne krav til ulike tiltak. Men da Lyse fikk konsesjon for flere tiår siden var dette ikke vanlig.  

  • Årdalsvassdraget

    Årdalsvassdraget

    Vannføringen i Årdalsvassdraget er redusert som følge av ovrføring av vann til kraftverkene i Lysebotn og Ulla-Førre. Lyse har med bakgrunn i dette hatt kultiveringstiltak i vassdraget helt tilbake til 50- og 60-tallet.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS