Lyse Produksjon AS

Lyse Produksjon eier kraftverk og er ansvarlig for drift og vedlikehold, vannhusholdning og produksjonsstyring. Stort fokus på produksjonsstyring er med og bidrar til å få høyest mulig verdi på vannet i våre anlegg. Selskapet har en finansiell kraftportefølje og valutaportefølje for risikostyring av produksjonsinntektene.

Selskapet driver også tradingvirksomhet i egen regi og forvalter eksterne og interne kraftporteføljer. Selskapet utfører analyse, anmeldings- og avregningsfunksjonene på engrosnivå for hele konsernet og har i tillegg noen få eksterne kunder.

Selskapet ser på mulige prosjekter som kan øke produksjonen av vannkraft. Det største planlagte prosjektet nå er nytt kraftverk i Lysebotn. 

Bjørn Aase Honningsvåg

Administrerende direktør i Lyse Produksjon AS

Styret

Styreleder

Leiv Ingve Ørke

Executive Vice President of Lyse's energy business area.

Styremedlemmer

  • Leiv Ingve Ørke
  • Jone Heggheim
  • Leif Nesse
  • Asbjørn Høivik
  • Turid Marie Espeset
  • Gyrid Holmen
  • Solveig Gjerde Hjelle
  • Lars Yngve Garpestad
  • Robert Eliassen

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS