Internship

Handelshøyskolen BI tilbyr internship hos Lyse!

Handelshøyskolen BI tilbyr internship til sine bachelor-studenter i femte semester. Dette gjelder for studenter på studiene for økonomi og administrasjon, og markedsføring og ledelse. Studentene jobber 240 timer fordelt over høstsemesteret. Arbeidet vil ikke være lønnet, men studenten får studiepoeng.

Viktig arbeidserfaring
Som intern hos oss får studentene mulighet til å kombinere næringslivserfaring med studier på en systematisk måte. Dermed øker læringsutbyttet for begge situasjoner. De får nyttig arbeidserfaring, og blir enda bedre forberedt på tilværelsen som følger etter studietiden. Dette er også en mulighet til å påvirke oss i Lyse med oppdatert akademisk kunnskap, samtidig som studentene får se vårt behov for kvalifisert kunnskap. Vi viser oss fra innsiden og studentene møter et innovativt konsern i vekst. På denne måten får vi dekket et behov for å gjennomføre pågående arbeid, og ikke minst får vi nyttige innspill fra unge, lyse hoder.

Hva er et internship?
Internship er en ordning hvor studenten arbeider i en bedrift med relevante oppgaver i en periode av utdanningen. Som intern har studenten mulighet til å få relevant arbeidstrening innenfor et interessant område, og samtidig få en fot innenfor døren hos en bedrift.
Studenten får oppfølging i løpet av arbeidsperioden og begge parter skal oppleve at de har noe igjen etterpå. Studentene skal bli godt tatt imot og få en tilnærmet lik behandling som andre ansatte. Høsten 2018 hadde Lyse-konsernet tre kjekke internship-studenter innenfor HR, økonomi og marked.

Vi publiserer annonsene på BI sine karrieresider i begynnelsen av mars.
 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS