Stax 21: Consul Sigval Bergesens vei, sør

Fra april til oktober 2020 vil det bli omfattende gravearbeid i Hillevåg, nærmere bestemt Consul Sigval Bergensens vei forbi Kulliportkaien. Endringer i fremdriftsplanen kan forekomme. Under finner du informasjon om hva som skal gjøres, og hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål.

Trase: Fra undergangen med Hamneveien, nordover i Consul Sigval Bergensens vei, og fram til Paradis Brygge.

 

Informasjon:

Lyse Neo legger nye fjernvarmerør og utbyggerne i området oppgraderer vann- og avløpsledningene. I tillegg legger Lyse Elnett ny høyspentkabel. 

Arbeidet vil dessverre medføre noe støy og periodevis omlegging av gang- og sykkelsti i området. Omlegging vil være via Lagårdsveien, og vil bli skiltet.

Gang- og sykkelstien i Consul Sigval Bergesens vei skulle etter planen åpnes igjen i midten av oktober 2020, men dette ble dessverre noe forskjøvet. Stavanger kommune har nå godkjent for åpning for gående/syklister, så dette skjer torsdag 29.10.2020. Estimert klokkeslett er 17:00.

Et slikt anleggsarbeid kan føre til at gjerder, trær, murer og annet kan bli berørt eller må fjernes. Berørt areal bli reetablert tilbake til opprinnelig standard, så godt det lar seg gjøre. 

Dersom ikke noe uforutsett oppstår, vil arbeidet pågå på dagtid. Graveområdet blir gjerdet inn. 

Anleggsarbeid av denne typen vil alltid medføre ulemper for de som ferdes i området. Det kan bli mer støy og støv enn vanlig, og det kan bli endret/midlertidig adkomst.

Lyse beklager de ulemper arbeidet får for dere som ferdes i området under anleggsperioden. Under ser dere et bilde som viser at det er omfattende arbeid som pågår, og hvorfor det ikke er mulig å slippe trafikanter inn på anleggsområdet. Lyse og våre entreprenører jobber så godt vi kan for å gjenåpne veien så raskt som mulig. 

Dersom dere har spørsmål før oppstart eller underveis, så ta kontakt med oss. 

 

Kontaktinfo:

 

Bilde fra anleggsområdet:

 

Kart:

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS