Stax 19: Bergsagelveien, Hillevåg

Fra januar til september 2020 vil det bli omfattende gravearbeid i Bergsagelveien på Hillevåg. Endringer i fremdriftsplanen kan forekomme. Under finner du informasjon om hva som skal gjøres, og hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål.

Trase: Bergsagelveien (fra Kvaleberg skole til Kvalebergveien)

 

Informasjon:

Lyse Neo legger nye fjernvarmerør, Lyse Elnett legger nye strømkabler og Stavanger kommune skifter / legger nye vann- og avløpsledninger. Arbeidet vil starte i nord, i Kvalebergveien, og fortsette sørover mot skolen.

Arbeidet vil dessverre medføre noe støy og stengte veier. Det blir tilrettelagt for at beboere i området fortsatt skal ha adkomst til sine eiendommer i anleggsperioden. Berørte fortau og gangveier kan midlertidig bli lagt om. Omlegging av trafikk vil bli skiltet.

Et slikt anleggsarbeid kan føre til at hager, gjerder, trær, murer og annet kan bli berørt eller må fjernes. Dersom dette skjer, vil berørt areal bli reetablert tilbake til opprinnelig standard, så godt det lar seg gjøre. I tillegg vil prosjektet resultere i bredere, tryggere fortau enn det som er der i dag. Dette er i henhold til kommunens reguleringsplan som sier at veien skal innsnevres til 4 meter, og resterende skal bli fortau (ca 3 meter). Dette gjøres for å bedre forholdene for myke trafikanter, og er et steg i utviklingen av den nye "parkveien" i området.

Dersom ikke noe uforutsett oppstår, vil arbeidet pågå på dagtid. Graveområdet bli gjerdet inn, spesielt med tanke på at Bergsagelveien er skolevei. Lyse ønsker å gjøre skoleveien sikrest mulig, og det vil derfor ikke være anleggstrafikk i halvtimen før skolestart.

Anleggsarbeid av denne typen vil alltid medføre ulemper for de som bor i den aktuelle gaten. Det kan bli mer støy og støv enn vanlig, og det kan bli endret/midlertidig adkomst til eiendommen når vi graver utenfor der du bor.

Lyse og Stavanger Kommune beklager de ulemper arbeidet får for dere som er beboere i dette området under anleggsperioden. Dersom dere har spørsmål før oppstart eller underveis, så ta kontakt med oss. 

 

Kontaktinfo:

Kart:

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS