Fjernvarme-grøft under arbeid i Oalsgaten, Sandnes
Foto: Lyse, Kristofer Ringe

Fjernvarme og -kjøling

Det er etablert et godt system for avfallshåndtering i regionen med ordninger for gjenbruk og materialgjenvinning. Den resten som ikke kan gjenvinnes, må brennes. Avfallsforbrenningen gir oss strøm og varmt vann. Dette vannet er en viktig del av regionens energiforsyning.

Det varme vannet fra avfallsforbrenningen blir distribuert i Lyse Neos fjernvarmenett, og gjør det mulig å levere klimanøytral fjernvarme til kommunale bygg, næringsbygg og boliger. Nettet som i utgangspunktet dekket Forusområdet er siden utvidet til Jåttåvågen og Sandnes, og er på full fart mot Urban Sjøfront i Stavanger. Disse utbyggingene gjør at vi utnytter varmen fra avfallsforbrenningen enda bedre.
 
Regionen trenger også kjøling. På tilsvarende måte som ved fjernvarme, leverer Lyse Neo kaldt vann til komfort- og datakjøling. Større og større del av denne kjølingen er såkalt frikjøling. Det er kaldt vann som blir hentet 100 meter under overflaten i fjorden og distribuert i rørnett. Det mest fantastiske med dette er at det kreves minimalt med energi for å levere kaldt vann til kjøleanlegg. Energien som leveres til kjøling er faktisk 30 ganger den energien som brukes til å distribuere det kalde vannet.
 
Vi har bygget ut distribusjonsnettet vårt i såkalte akser. Fjernvarmeområdet er vist på dette kartet.

Se bilder av hva vi jobber med i Lyse Neo.
 

Frikjøling til Sandnes Sentrum og Forus Øst

Fjernkjøling

 

Hvorfor?

 • Frikjøleanlegget skal levere fjernkjøling til Forus Øst og området Havneparken i Sandnes sentrum.
 • Driftssikker kjøling og redusert plassbehov for kunden.
 • Frikjøling gir redusert bruk av primærenergi. 15-20 ganger mer effektivt enn kompressorkjøling.
 • Ingen risiko for utslipp av kuldemedier.
 • Reduserer visuell og lydmessig forurensing (lokalt).
   

Annen info:

 • Alle kontraktene er tildelt og signert.
 • Ingen HMS-skade (status pr 20.08.2018)
 • Fremdriften er i henhold til planen både på HAKS og FOKS (leveranseforpliktelse 01.01.2020)
     

Prosjektleder i Lyse er Benjamin Knupper

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS