Longatjørna med terskeldam (daladalen prosjektet)

Vannkraftprosjekter

Lyse har som mål å utnytte potensialet for lønnsomme utbygginger innenfor vannkraft, og har derfor flere mindre prosjekter til vurdering. For å komme inn under elsertifikat-ordningen må prosjektene være satt i produksjon i løpet av 2020.

Lyse har de senere år derfor hatt en bevisst strategi om å utvikle nye vannkraftprosjekter inne i, eller i randsonen til de nedbørsfelter og områder hvor vi allerede har anlegg. Slike prosjekter kommer inn under det som kalles opprustnings- og utvidelsesprosjekter (OU-prosjekter), og er i samsvar med nasjonale politiske målsetninger om ny fornybar energi. Lyse tror dette i de fleste tilfeller er den mest skånsomme måten å utvikle ny vannkraft på, ved at tilleggsvirkningen på natur og miljø i de aller fleste tilfeller vil bli mer beskjeden enn ved prosjekter i uberørte vassdrag.

Lyse har søkt om konsesjon for prosjektet Daladalen som ligger litt nord for Lysefjorden. I dette prosjektet søkes det om å overføre vann fra Dalaåna til Lyngsvatn som er hovedmagasinet til kraftverket Lysebotn.

Prosjektet Høgamork ligger i Gjesdal og innebærer nytt kraftverk i allerede regulert vassdrag.

I tillegg må Lyse i henhold til nye forskrifter oppgradere eksisterende dammer tilhørende våre kraftverk. Du finner mer informasjon om de ulike prosjektene under det enkelte prosjektet.

Prosjekter:
Daladalen
Forsterkning av dammer

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS