Europa-kart med deltakerbyene markert. Illustrasjon.

Triangulum

I oktober 2014 fikk Stavanger innvilget søknaden om å være med i EUs Horisont2020, verdens største forskningsprogram. Triangulum handler om hvordan smarte løsninger kan gjøre veksten av byer mer bærekraftig.

Stavanger, Manchester og Eindhoven er fyrtårnbyer som skal utvikle smartby-løsninger som takler utfordringer innen mobilitet, IKT og energi. Følgebyene Praha, Leipzig og Sabadell skal replisere og teste ut løsningene i sine byer.

Fra Stavanger deltar kommunen, universitetet, fylkeskommunen, Greater Stavanger og Lyse.

 

Noe av det som skal gjennomføres i Stavanger i de neste fire årene:
• Stavanger kommunes eget prosjekt er «City goes Zero». Det innebærer en ny fornybar energisentral i svømmehallbygget som senere kobles til to nærliggende administrasjonsbygg og Øgreids «sentrumskvartal» med kjøpesenter og kontorlokaler kan kobles til etter prosjektslutt. CO2 utslippene reduseres kraftig og energiutnyttelsen forbedres maksimalt, ved at en utnytter varme- og kuldeproduksjon til oppvarming og kjøling av byggene og restvarmen forsvinner ikke over tak. Samlet utgjør denne bygningsmassen et stort nok volum til at løsningen også kan gjentas i følgebyene.
• 100 boliger samt en skole og et sykehjem (i Hillevåg) skal utstyres med ny måler og gateway fra Lyse, og nye energibaserte tjenester utprøves.
• Velferdsteknologi og særlig bruk av video skal testes.
• Rogaland fylkeskommune sammen med Kolumbus kjøper og tester tre batteridrevne busser i ordinær rutetrafikk. Her er også lading av elektriske kjøretøyer sentralt.
• UiS utvikler en nettskyløsning og behandler alle data fra de tre byene.
• Greater Stavanger sørger for formidling av resultatene i regionen og at medlemskommunene får tilgang til resultatene fra prosjektet.

Noen av kriteriene har vært at det allerede måtte være planer og budsjett for tiltakene, samt at de bidrar til kutt i CO2. EU refunderer deler av kostnadene etter at prosjektene er gjennomført.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS