Bergåstjern sykehjem

Triangulum

Siden oktober 2014 har Stavanger vært med i EUs Horisont2020, verdens største forskningsprogram. Triangulum handler om hvordan smarte løsninger kan gjøre veksten av byer mer bærekraftig.

Stavanger, Manchester og Eindhoven er fyrtårnbyer som skal utvikle smartby-løsninger som takler utfordringer innen mobilitet, IKT og energi. Følgebyene Praha, Leipzig og Sabadell skal replisere og teste ut løsningene i sine byer.

Fra Stavanger deltar kommunen, universitetet, fylkeskommunen, Greater Stavanger og Lyse.

 

Noe av det som skal gjennomføres i Stavanger fra 2015-2019:

• Stavanger kommunes eget prosjekt er «City goes Zero». Det innebærer en ny fornybar energisentral i svømmehallbygget som senere kobles til to nærliggende administrasjonsbygg og Øgreids «sentrumskvartal» med kjøpesenter og kontorlokaler kan kobles til etter prosjektslutt. CO2 utslippene reduseres kraftig og energiutnyttelsen forbedres maksimalt, ved at en utnytter varme- og kuldeproduksjon til oppvarming og kjøling av byggene og restvarmen forsvinner ikke over tak. Samlet utgjør denne bygningsmassen et stort nok volum til at løsningen også kan gjentas i følgebyene. Status: Dette er gjort, men skal ikke replikeres.

• 100 boliger samt en gymsal og et sykehjem i Hillevåg skal utstyres med ny måler og gateway fra Lyse, og nye energibaserte tjenester utprøves. Status: Dette er gjort, men skal ikke replikeres. • En ny, innovativ videokommunikasjonsløsning skal testes ut. Status: Denne løsningen vil kanskje bli replikert i noen av følgebyene.

• Rogaland fylkeskommune sammen med Kolumbus kjøper og tester tre batteridrevne busser i ordinær rutetrafikk. Her er også lading av elektriske kjøretøyer sentralt. Status: Dette er gjort, men skal ikke replikeres.

• UiS utvikler en nettskyløsning og behandler alle data fra de tre byene. Status: Dette er gjort, men skal ikke replikeres.

• Greater Stavanger sørger for formidling av resultatene i regionen og at medlemskommunene får tilgang til resultatene fra prosjektet.

Noen av kriteriene har vært at det allerede måtte være planer og budsjett for tiltakene, samt at de bidrar til kutt i CO2. EU refunderer deler av kostnadene etter at prosjektene er gjennomført.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS