Jærnettet

Regionalnettet på Sør-Jæren må oppgraderes for å sikre nok kapasitet i framtiden. Befolkningsveksten på Sør-Jæren er stor og det gir økning i strømforbruket. Lyse Elnett har startet et prosjekt for å fornye og oppgradere regionalnettet.

Jærnettet strekker seg fra Stokkeland transformatorstasjon i Sandnes kommune til Kjelland transformatorstasjon i Eigersund kommune. Dagens traséer går på begge sider av Frøylandsvatnet, med avstikker til Kleppemarka, ned mot Bryne og Nærbø og videre mot Kjelland. Totalt er det 85 kilometer med linjer og kabler, samt inntil 12 transformatorstasjoner som skal fornyes og oppgraderes på Jæren. Store deler av eksisterende nett nærmer seg sin antatte tekniske levetid. I tillegg er kapasiteten i nettet snart brukt opp.

Prosjektgruppen startet forsommeren 2014 arbeidet med å dokumentere behovet for oppgradering og fornyelse av regionalnettet på Sør-Jæren. Høsten 2015 har det vært befaringer for å se på mulige trasèer og stasjonsplasseringer. Oppgraderingen vil foregå trinnvis.

Lyse Elnett søker i dialog med kommunene, andre energiverk, grunneiere og øvrige interessenter å finne gode løsninger for traseer og plassering av transformatorstasjoner.

For mer informasjon om prosjektet se www.lysenett.no.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS